Spremanje i organizacija stilova grafikona

Ako prilagodite izgled grafikona i želite ponovno primijeniti te promjene na druge grafikone, možete izraditi novi stil. Novi stil sprema se zajedno stilovima koji dolaze s temom.

Spremi grafikon kao novi stil

 1. Odaberite grafikon s promjenama koje želite spremiti kao novi stil.

 2. Kliknite karticu Grafikon na vrhu rubnog stupca desno od prozora aplikacije Keynote.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Grafikon, kliknite Tipka Formatiraj na vrhu prozora.

 3. Kliknite trokutić desno od minijatura stilova grafikona kako biste se pomaknuli na posljednju skupinu stilova.

 4. Kliknite na Tipka Novi stil za dodavanje svog stila.

 5. U dijaloškom okviru koji se pojavi odaberite opciju:

  • Svi stilovi serija: Zadržite sve dostupne stilove serija povezane s grafikonom.

  • Samo stilovi vidljivih serija: Zadržite samo stilove serija koji su trenutno vidljivi na grafikonu.

 6. Kliknite na U redu.

Vaš novi stil grafikona dodan je stilovima grafikona na vrhu rubnog stupca. Možete povlačiti stilove kako biste ih rasporedili po želji ili ih zamijenili.

Organiziranje i brisanje stilova grafikona

Možete promijeniti redoslijed stilova grafikona u rubnom stupcu na desnoj strani prozora aplikacije Keynote.

 1. Kliknite i zadržite stil koji želite premjestiti sve dok ne počne treperiti.

 2. Povucite stil na novu lokaciju.

  Da biste premjestili stil iz jedne skupine u drugu, povucite ga preko lijeve ili desne strelice da biste otvorili sljedeću skupinu, a zatim ga povucite na željeno mjesto.

Da biste obrisali stil, Control-kliknite ga pa odaberite Obriši stil.

Zamjena stilova grafikona

Da biste brzo promijenili izgled grafikona koji koriste isti stil, možete ponovno definirati stil.

 1. Odaberite jedan od grafikona čiji stil želite ažurirati, pa zatim promijenite njegov izgled tako da izgleda onako kako želite.

 2. Odaberite grafikon kojeg ste upravo promijenili (ako ste ga odznačili).

 3. Kliknite karticu Grafikon na vrhu rubnog stupca desno od prozora aplikacije Keynote.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Grafikon, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 4. Control-kliknite na stil, pa odaberite Ponovno definiraj stil iz Odabira.

 5. Ako vaš grafikon sadrži manje od šest serija, prikazuje se dijaloški okvir. Odaberite opciju:

  • Svi stilovi serija: Zadržite sve dostupne stilove serija povezane s grafikonom.

  • Samo stilovi vidljivih serija: Zadržite samo stilove serija koji su trenutno vidljivi na grafikonu.

 6. Kliknite na U redu.

  Stil je ažurira u rubnom stupcu i ažurirani su svi grafikoni koji koriste stil.