Dodavanje komentara ćeliji

Komentari sadržavaju ime autora te datum i vrijeme unosa komentara. Komentare autor kodira bojom.

Dodavanje komentara ćeliji

  1. Odaberite ćeliju kojoj želite dodati komentar.

  2. Kliknite Tipka Komentar u alatnoj traci, zatim upišite komentar.

    Kliknite izvan komentara kako biste ga zatvorili.

Pomaknite pokazivač iznad ćelije kako biste pročitali njezin komentar. Za prikaz prethodnog ili sljedećeg komentara, kliknite lijeve ili desne strelice u komentaru. Kako biste uklonili komentar, kliknite na Obriši u komentaru.

Za promjenu imena autora odaberite Keynote > Postavke (iz izbornika aplikacije Keynote na vrhu zaslona). Kliknite Općenito, a zatim unesite ime u polje Autor.

Za promjenu boje autora odaberite Prikaz > Komentari > Boja autora (u izborniku Prikaz na vrhu zaslona), a zatim odaberite boju.