Dodavanje i promjena rasporeda redaka i stupaca

Tablica može sadržavati tri vrste redaka i stupaca:

 • Redci i stupci zaglavlja opcionalni su i koriste se za oznake koje identificiraju što svaki redak i stupac sadrži. Podaci u ćelijama zaglavlja ne koriste se u formulama. Tablica može sadržavati do pet redaka zaglavlja i pet stupaca zaglavlja.

 • Retci i stupci tijela sadrže podatke tablice. Tablica treba sadržavati barem jedan redak i stupac tijela.

 • Redci podnožja prikazuju se na dnu tablice.

Dodavanje ili uklanjanje stupaca i redaka

Kliknite na tablicu, zatim učinite jedno od sljedećeg:

 • Dodajte ili uklonite stupce na desnoj strani tablice: Kliknite Hvatište stupca pa kliknite na strelicu da biste povećali ili smanjili broj stupaca.

 • Dodajte retke na dno tablice: Kliknite Hvatište retka i zatim kliknite na strelicu da biste povećali ili smanjili broj redaka.

 • Dodajte stupac ili redak na bilo koje mjesto u tablici: Pritisnite i zadržite tipku Control te kliknite ćeliju, zatim odaberite mjesto na koje želite dodati redak ili stupac (iznad, ispod, ispred ili nakon odabrane ćelije).

  Također možete pomaknuti pokazivač preko trake s brojevima ili slovima za redak ili stupac pored mjesta na koje želite dodati, kliknuti strelicu prema dolje, zatim odabrati mjesto na koje želite postaviti redak ili stupac.

 • Obrišite stupac na bilo kojem mjestu u tablici: Kliknite traku sa slovima stupca koji želite obrisati, kliknite strelicu prema dolje, zatim odaberite Obriši stupac.

  Također možete pomaknuti pokazivač preko trake s brojevima ili slovima za redak ili stupac kojeg želite obrisati, kliknuti strelicu prema dolje, zatim odabrati Obriši redak ili Obriši stupac.

Odabir redaka i stupaca

 1. Kliknite na tablicu.

  Trake označene slovima prikazuju se iznad stupaca, trake označene brojevima prikazuju se s lijeve strane redaka.

 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Odabir jednog retka ili stupca: Kliknite na traku za redak ili stupac koji želite odabrati.

  • Odaberite više redaka ili stupaca: Kliknite na traku retka ili stupca, zatim povucite hvatište odabira (bijela točka) kako biste obuhvatili željene retke ili stupce.

   Pritisnite Command i kliknite na traku retka ili stupca da biste odabrali nepovezane retke ili stupce.

Pomicanje redaka i stupaca unutar tablice

 • Odaberite jedan ili više redaka ili stupaca, pa učinite nešto od sljedećeg:

  • Pomaknite retke: Kliknite i držite trake označene brojevima za retke tako da se čini da se uzdižu iz tablice, zatim povucite iznad ili ispod drugog retka.

  • Pomaknite stupce: Kliknite i držite trake označene slovima za stupce tako da se čini da se uzdižu iz tablice, zatim povucite desno ili lijevo od drugog stupca.

Ako povučete retke ili stupce izvan postojeće tablice, izradit ćete novu tablicu.

Promjena veličine redaka i stupaca

Možete promijeniti širinu pojedinih stupaca i visinu pojedinih redaka u tablici.

 1. Kliknite na tablicu.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ručno promijenite veličinu: Pomaknite pokazivač do desnog ruba trake označene slovima za stupac kojemu želite promijeniti veličinu, ili preko dna trake označene brojevima za redak, dok se ne prikaže Hvatište za promjenu veličine stupca, a zatim povucite za promjenu veličine.

   Proporcionalna promjena veličine većeg broja stupaca i redaka. Za promjenu veličine redaka ili stupaca na jednaku veličinu, prvo ih odaberite, zatim Option-povucite.

   Ako je u postavkama vidljivih tablica na stranici odabrano "Ostani na stranici" (u kartici Razmjesti na vrhu rubnog stupca na desnoj strani), vodilice za poravnanje pojavljuju se kada se retci ili stupci tablica poravnaju.

  • Precizno promijenite veličinu: Kliknite na ćeliju u retku ili stupcu koji želite promijeniti. U rubnom stupcu na desnoj strani, kliknite na karticu Tablica, pa kliknite na trokutić za otkrivanje kraj Veličina retka i stupca. Kliknite na strelice da biste odredili željenu veličinu.

   Mijenja se veličina cijelog retka ili stupca. Odabirom ćelija iz više od jednog retka ili stupca mijenja se veličina svih redaka ili stupaca uključenih u odabir.

  • Smanjite stupac ili redak da odgovara svojem sadržaju: Pritisnite i zadržite tipku Control te kliknite broj retka ili slovo stupca, zatim odaberite "Prilagodi visinu prema sadržaju" ili "Prilagodi širinu prema sadržaju".

   Također možete kliknuti Prilagodi u prozoru Tablica unutar rubnog stupca Formatiraj, u odjeljku Veličina retka i stupca.

  • Podesite istu visinu svih redaka ili istu širinu svih stupaca: Odaberite tablicu, zatim odaberite Formatiraj > Tablica > Raspodijeli retke ravnomjerno or Tablica > Raspodijeli stupce ravnomjerno (u izborniku Format na vrhu zaslona).

  • Podesite istu visinu nekih redaka ili istu širinu nekih stupaca: Odaberite redak ili stupac, zatim Command-kliknite na druge retke ili stupce. Odaberite Formatiraj > Tablica > Raspodijeli retke ravnomjerno or Tablica > Raspodijeli stupce ravnomjerno (u izborniku Format na vrhu zaslona).

Za promjenu veličine svih redaka ili stupaca u tablici, odaberite tablicu, zatim povucite hvatište za odabir (bijeli kvadrat).

Dodavanje ili uklanjanje redaka i stupaca zaglavlja

Dodavanje redaka zaglavlja, stupaca zaglavlja i redaka podnožja pretvara postojeće retke ili stupce u zaglavlja ili podnožja. Na primjer, ako imate podatke u prvom retku tablice i dodate redak zaglavlja, prvi redak se mijenja u zaglavlje i sadrži iste podatke. Podaci u ćelijama zaglavlja nisu uključeni u grafikone ili formule.

 1. Kliknite na tablicu.

 2. Kliknite karticu Tablica na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tablica, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite skočne izbornike Zaglavlja i podnožja pa odaberite željeni broj redaka ili stupaca zaglavlja.