Formatiranje ćelija za prikaz različitih vrsta podataka

Možete formatirati ćelije tablice da biste prikazali tekst, brojeve, valutu, postotke, datum i vrijeme i trajanja koja označavaju vremenski raspon (primjerice, “3 tjedna 4 dana 2 sata”). Format ćelije određuje način prikaza podataka u ćeliji i način na koji funkcije koje se odnose na tu ćeliju prepoznaju podatke iz ćelije.

Možete također odabrati koliko se decimalnih mjesta prikazuje u ćelijama koje sadrže brojeve, jedinice valute, ili postotke, čak i ako je točna vrijednost unesena u ćeliju preciznija od onoga što želite prikazati. Stvarna unesena vrijednost uvijek se koristi u izračunima, bez obzira na to koliko se decimalnih mjesta pojavljuje u ćeliji. Kad se formula odnosi na tekst u ćeliji, prikazana vrijednost koristi se u izračunu.

Možete promijeniti format ćelije, čak i ako ste u ćeliju već unijeli sadržaj.

Brojevi

Ćelije formatirane kao brojevi standardno prikazuju onoliko decimalnih mjesta koliko u njih upišete. Ovu postavku možete promijeniti tako da ćelije formatirane kao brojevi prikazuju jednak broj decimalnih mjesta.

Izmjene postavki decimala primjenjuju se na brojeve i postotke. Na primjer, ako promijenite ćeliju s brojem u postotak, broj prikazanih decimalnih mjesta se ne mijenja.

 1. Odaberite ćelije ili raspon ćelija.

 2. Kliknite karticu Ćelija na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Ćelija, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite skočni izbornik Format podataka i odaberite opciju:

  • Broj: Prikazuje standardno formatiranje brojeva.

  • Razlomak: Prikazuje brojeve s brojnikom i nazivnikom. Kliknite skočni izbornik Točnost i odaberite opciju kako biste odredili maksimalan broj znamenki koji želite da se prikazuje ili kako biste zaokružili vrijednost na najbližu polovicu, četvrtinu i tako dalje.

  • Znanstveno: Prikazuje brojeve u znanstvenom adresiranju. U polje Decimale unesite broj decimalnih mjesta koliko želite da bude prikazano, ili odaberite Auto za prikaz onoliko decimalnih mjesta koliko unesete.

 4. Formatiranje brojeva možete podesiti na sljedeće načine:

  • Podesite broj decimalnih mjesta: U polje Decimale unesite broj decimalnih mjesta koliko želite da bude prikazano. Keynote zaokružuje prikazanu vrijednost umjesto da skraćuje prikazanu vrijednost. Na primjer, ako je vaša vrijednost “5,75” a podesite broj decimalnih mjesta na nula, Keynote prikazuje “6.”

  • Prikažite onoliko decimalnih mjesta koliko ih unesete u svaku ćeliju: Obrišite broj u polju Decimale ili kliknite na strelicu Decimala prema dolje dok ne dođete do Automatskih postavki.

  • Odredite način prikaza negativnih vrijednosti: Kliknite skočni izbornik desno od polja Decimale i odaberite opciju.

  • Prikaz odvajača tisućica: Odaberite potvrdnu kućicu Odvajač tisućica.

Valuta (jedinice novčane vrijednosti)

Ćelije koje su formatirane kao valute standardno prikazuju dva decimalna mjesta. Ovu postavku možete promijeniti tako da ćelije prikazuju onoliko decimalnih mjesta koliko u njih upišete ili da sve ćelije prikazuju jednak broj decimalnih mjesta.

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. Kliknite karticu Ćelija na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Ćelija, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite skočni izbornik Format podataka, pa odaberite stavku Valuta.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Podesite broj decimalnih mjesta: U polje Decimale unesite broj decimalnih mjesta koliko želite da bude prikazano. Keynote zaokružuje prikazanu vrijednost umjesto da skraćuje prikazanu vrijednost. Na primjer, ako je vaša vrijednost “5,75” a podesite broj decimalnih mjesta na nula, Keynote prikazuje “6.”

  • Prikažite onoliko decimalnih mjesta koliko ih unesete u svaku ćeliju: Obrišite broj u polju Decimale ili kliknite na strelicu Decimala prema dolje dok ne dođete do Automatskih postavki.

  • Odredite način prikaza negativnih vrijednosti: Kliknite skočni izbornik desno od polja Decimale i odaberite opciju.

  • Prikaz odvajača tisućica: Odaberite potvrdnu kućicu Odvajač tisućica.

  • Koristite negativne brojeve stila izračuna: Odaberite potvrdnu kućicu Stil izračuna za prikaz negativnih vrijednosti unutar zagrada.

 5. Kliknite skočni izbornik Valuta, a zatim odaberite simbol valute, npr. američki dolar ($).

Postotci

Ćelije formatirane kao postoci standardno prikazuju onoliko decimalnih mjesta koliko u njih upišete. Ovu postavku možete promijeniti tako da sve ćelije prikazuju jednak broj decimalnih mjesta.

Promjene u postavkama decimala primjenjuju se na postotke i brojeve u odabranom rasponu ćelija. Na primjer, ako promijenite format ćelije iz postotka u decimalu, broj prikazanih decimalnih mjesta se ne mijenja.

 1. Odaberite ćelije ili raspon ćelija.

 2. Kliknite karticu Ćelija na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Ćelija, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite skočni izbornik Format podataka, pa odaberite stavku Postotak.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Podesite broj decimalnih mjesta: U polje Decimale unesite broj decimalnih mjesta koliko želite da bude prikazano. Keynote zaokružuje prikazanu vrijednost umjesto da skraćuje prikazanu vrijednost. Na primjer, ako je vaša vrijednost “5,75” a podesite broj decimalnih mjesta na nula, Keynote prikazuje “6.”

  • Prikažite onoliko decimalnih mjesta koliko ih unesete u svaku ćeliju: Obrišite broj u polju Decimale ili kliknite na strelicu Decimala prema dolje dok ne dođete do Automatskih postavki.

  • Odredite način prikaza negativnih vrijednosti: Kliknite skočni izbornik desno od polja Decimale i odaberite opciju.

  • Prikaz odvajača tisućica: Odaberite potvrdnu kućicu Odvajač tisućica.

Ako formatirate ćeliju koja već sadrži vrijednost, pretpostavlja se da je ta vrijednost decimala i pretvara se u postotak. Na primjer, 3 postaje 300%.

Ako se vrijednost postotka koristi u formuli, koristi se njezina verzija s decimalnim brojem. Na primjer, vrijednost koja se prikazuje kao 3% koristi se kao 0,03 u formuli.

Datum i vrijeme

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. Kliknite karticu Ćelija na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Ćelija, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite skočni izbornik Format podataka i odaberite Datum i vrijeme.

 4. Kliknite skočni izbornik Format podataka, pa odaberite format.

  Ako odaberete Bez, u ćeliji se ne prikazuje datum, čak i ako se on unese i koristi u izračunima datuma i vremena.

 5. Kliknite na skočni izbornik Vrijeme, pa odaberite format.

  Ako odaberete Bez, u ćeliji se ne prikazuje vrijeme, čak i ako se vrijeme unese i koristi u izračunima datuma i vremena.

Ako ne unesete datum i vrijeme, Keynote dodaje standardnu vrijednost za vas. Na primjer, ako unesete “13:15”, Keynote standardno dodaje današnji datum.

Trajanja (jedinica vremena)

Standardno se ćelije koje sadrže podatke o trajanju automatski formatiraju da prikazuju sve vremenske jedinice koje unesete. Ovu postavku možete promijeniti tako da ćelije trajanja prikazuju samo određene jedinice vremena (primjerice, samo sate, ne minute, sekunde ili milisekunde), čak i ako su u ćeliju unesene preciznije vrijednosti trajanja te se koriste u formulama za izračune na temelju jedinica vremena.

 1. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija.

 2. Kliknite karticu Ćelija na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Ćelija, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite skočni izbornik Format podataka, pa odaberite stavku Trajanje.

 4. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Prikažite ili sakrijte oznake jedinica vremena: Kliknite na Automatske jedinice, kliknite na skočni izbornik Stil pa odaberite opciju:

   • 0: Skriva sve oznake vremenskih jedinica.

   • 0t: Prikazuje oznake vremenske jedinice kao skraćenice—primjerice, "m" za minute.

   • 0 tjedana: Prikazuje puni naziv oznaka vremenskih jedinica.

  • Podesite ćelije trajanja tako da sve prikazuju iste jedinice: Kliknite Prilagođene jedinice, zatim kliknite jedinice na desnom ili lijevom kraju birača raspona trajanja kako biste obuhvatili opseg vremenskog trajanja koji želite koristiti, od tjedana (tj) do milisekundi (ms).

Ako promijenite format trajanja nakon što unesete podatke u ćelije, podaci će se automatski prilagoditi novom formatu trajanja koji podesite.

Automatsko formatiranje ćelija

Standardno, Keynote automatski formatira ćelije tablice.

Ako promijenite format podataka za ćeliju, možete se uvijek vratiti na automatski format.

 • Odaberite ćeliju ili niz ćelija, zatim u kartici Ćelija u rubnom stupcu Format kliknite skočni izbornik Format podataka i odaberite Automatski.