Promjena veličine, premještanje i zaključavanje tablice

Kada kliknete na tablicu, oko nje se pojave kontrole koje vam pomažu da je odaberete, pomaknete i promijenite joj veličinu.

Odabir tablice

 • Dodirnite tablicu, zatim u gornjem lijevom kutu tablice dodirnite Hvatište tablice.

Kada je tablica odabrana, pojavljuju se tri hvatišta odabira (mali bijeli kvadrati) na rubu tablice.

Promjena veličine tablice

Promjena veličine povećava ili smanjuje tablicu; ne mijenja broj redaka i stupaca koje tablica sadrži.

 1. Odaberite tablicu.

 2. Povucite bilo koje hvatište odabira (bijeli kvadrati) na rubu tablice kako biste je povećali ili smanjili:

  • Istovremena promjena veličine redaka i stupaca: Povucite bijeli kvadrat u kutu.

  • Proporcionalna promjena veličine tablice: Stisnite Shift i povucite bijeli kvadrat u kutu.

Premještanje tablice

 1. Kliknite na tablicu.

 2. Povucite Hvatište tablice u gornjem lijevom kutu tablice da biste pomaknuli tablicu na željeno mjesto.

Zaključavanje ili otključavanje tablice

Možete zaključati tablicu tako da se ne može uređivati, pomicati ili obrisati.

 • Odaberite tablicu, kliknite karticu Razmjesti na vrhu rubnog stupca s desne strane, zatim kliknite Zaključaj.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Razmjesti, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

Za otključavanje kliknite tablicu, zatim kliknite Otključaj u rubnom stupcu.