Spremanje tablice kao novog stila

Ako prilagodite izgled tablice i želite ponovno primijeniti isto formatiranje na druge tablice, možete izraditi novi stil tablice. Novi stil sprema se zajedno stilovima koji dolaze s temom.

Keynote izađuje novi stil tablice na osnovi najčešće korištenog stila za neke atribute, kao što su ispuna ćelije i stil ruba. Primjerice, ako vaša tablica koristi mnogo različitih vrsta fontova, novi stil tablice će sadržavati font koji se najčešće prikazuje u tablici.

Spremanje tablice kao novog stila

 1. Odaberite tablicu s formatiranjem kojeg želite spremiti.

 2. Kliknite karticu Tablica na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tablica, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite strelicu desno od stilova tablice kako biste navigirali na posljednju skupinu stilova.

 4. Kliknite na Tipka Novi stil za dodavanje svog stila.

Novi stil tablice dodaje se posljednjoj skupini stilova. Možete organizirati i mijenjati te stilove po želji.

Organiziranje stilova u popisu Stilovi tablica

Možete promijeniti raspored stilova kako bi se najčešće korišteni stilovi prikazivali među prvima.

 1. Kliknite i zadržite stil koji želite premjestiti sve dok ne počne treperiti.

 2. Povucite stil na novu lokaciju.

  Kako biste pomaknuli stil iz jednog prozora u drugi, povucite ga preko navigacijske strelice za otvaranje drugog prozora, zatim ga povucite na željeno mjesto.

Brisanje stila iz popisa Stilovi tablica

 • Pritisnite i zadržite tipku Control te kliknite stil, zatim odaberite Obriši stil.

Zamjena stilova tablice

Da biste brzo promijenili izgled tablica koje koriste isti stil, možete ponovno definirati stil.

 1. Odaberite jednu od tablica čiji stil želite ažurirati, pa zatim promijenite njezin izgled tako da izgleda onako kako želite.

 2. Odaberite tablicu koju ste upravo promijenili (ako ste je odznačili).

 3. Kliknite karticu Tablica na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tablica, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 4. Na vrhu rubnog stupca, Control-kliknite stil, a zatim odaberite Ponovno definiraj stil iz odabira.

 5. Odaberite jedno od navedenog:

  • Ažurirajte sve objekte koji koriste trenutni stil: Ovime se mijenja izgled svih tablica koje trenutno koriste ovaj stil.

  • Nemojte ažurirati objekte te ih odvojite od ovog stila: Ovime se mijenja samo odabrana tablica. Stilovi tablica koje nisu ažurirane uklanjaju se iz kartice Stil jer je stil zamijenjen.

 6. Kliknite na U redu.

  Stil je ažurira u rubnom stupcu i ažurirane su sve tablice koje koriste stil.