Dodavanje teksta
Da biste zamijenili tekst držača mjesta na slajdu, dvaput kliknite tekst i unesite vlastiti. Ako…

Promjena izgleda teksta
Možete promijeniti izgled teksta tako da mu promijenite font, stil (primjerice, podebljana slova ili kurziv)…

Korištenje stilova paragrafa
Stil paragrafa je skup opcija atributa—kao što su veličina i boja fonta—koji određuju izgled paragrafa.…

Poravnanje teksta
i podešavanje razmaka između redaka Možete podesiti tekst u tekstualnom okviru, obliku, ćeliji tablice, retku…

Formatiranje popisa
Možete izrađivati formatirane popise s predznacima, brojevima ili slovima. Svaki popis može imati uvlake da…

Podešavanje razmaka između znakova i formatiranja
Možete podesiti prored između znakova i podesiti tekst kao eksponent ili indeks. Proširivanje ili sužavanje…

Formatiranje interpunkcije
Možete automatski pretvoriti navodnike u zaobljene navodnike te pretvoriti dvije spojnice (--) u crticu (—)…

Dodavanje boje ili ruba tekstualnom okviru
Dodavanje boje pozadine i ruba tekstualnom okviru ili obliku Možete promijeniti boju iza teksta u…

Provjera pravopisa
Možete podesiti da dok tipkate Keynote zastavicom označava pravopisne pogreške i možete provjeriti ima li…

Traženje i zamjena teksta
Možete tražiti određene riječi, fraze, brojeve i znakove te automatski zamijeniti rezultate pretrage novim sadržajem…