Dodavanje boje pozadine i ruba tekstualnom okviru ili obliku

Možete promijeniti boju iza teksta u obliku ili tekstualnom okviru. Također možete dodati rub pri vrhu, dnu ili oko paragrafa.

Paragraf s rubom točkaste linije.

Savjet: Ne možete podešavati prozirnost boje pozadine u tekstualnom okviru. Ako želite podesiti prozirnost pozadine, upotrijebite oblik. Ispunu oblika možete podesiti na bilo koji željeni način.

Dodavanje boje pozadine

 1. Odaberite tekst kojem želite dodati boju pozadine, ili odaberite oblik ili tekstualni okvir.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane, zatim kliknite tipku Raspored blizu vrha rubnog stupca.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. Kliknite trokutić pored Rubovi i pravila.

 4. Odaberite boju u odjeljku Boja pozadine.

  • Za prikazivanje boja koje su usklađene s vašom temom: Kliknite izbornik boja lijevo.

  • Za prikazivanje svih boja: Kliknite kotač boja, zatim odaberite boju u prozoru Boje.

Savjet: Ako ne želite da se boja proteže od margine do margine, možete dodati boju iza odabranog teksta.

Dodavanje ruba ili pravila tekstu

 1. Odaberite oblik, tekstualni okvir ili određeni tekst kojem želite dodati pravilo.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane, zatim kliknite tipku Raspored blizu vrha rubnog stupca.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. Kliknite trokutić pored Rubovi i pravila.

 4. Kliknite na skočni izbornik,odaberite stil linije, a zatim kliknite strelice u polju najgornje vrijednosti za podešavanje debljine linije.

  Kontrole za promjenu stila, debljine, položaja i boje linije.
 5. Kliknite kotačić za boje pored skočnog izbornika stila linije pa odaberite boju.

  • Za prikazivanje boja koje su usklađene s vašom temom: Kliknite izbornik boja lijevo.

  • Za prikazivanje svih boja: Kliknite kotač boja, zatim odaberite boju u prozoru Boje.

 6. Kliknite tipku Položaj za podešavanje mjesta na kojem će se linija prikazati.

 7. Kliknite strelice polja Odmak za podešavanje razmaka između linije i teksta kojeg okružuje.

Za uklanjanje linije, odaberite oblik, tekstualni okvir ili tekst, kliknite skočni izbornik vrste linije, zatim odaberite Bez.