Formatiranje popisa

Možete izrađivati formatirane popise s predznacima, brojevima ili slovima. Svaki popis može imati uvlake da bi se dobila hijerarhija. Slojeviti popisi, poput onih koji se koriste u pravnim dokumentima, mogu koristiti kombinaciju stilova s brojevima i slovima za definiranje različitih razina hijerarhije.

Možete koristiti stilove popisa za primjenu jedinstvenog formatiranja na popise u svojoj prezentaciji. Možete izrađivati vlastite stilove popisa, preimenovati postojeće stilove i koristiti komande popisa za upravljanje stilovima popisa u svojoj prezentaciji.

Primjeri popisa s predznacima, numeriranih popisa i numeriranih popisa s hijerarhijom.

Automatska izrada popisa

Kada je u postavkama aplikacije Keynote uključena automatska izrada popisa, Keynote prepoznaje kada unosite popis.

 1. Odaberite Keynote > Postavke (iz izbornika programa Keynote na vrhu zaslona).

 2. Kliknite na Općenito, zatim odaberite potvrdnu kućicu pokraj opcije "Automatski prepoznaj popise".

 3. Kliknite tekstualni okvir, unesite predznak (Option-8), slovo ili broj pa unesite prvu stavku popisa.

  Da biste koristili posebne znakove za predznak, odaberite Uredi > Posebni znakovi (iz izbornika Uredi na vrhu zaslona), pa kliknite na znak iz izbornika predznaka ili izbornika Start na dnu prozora.

 4. Pritisnite Return.

  Keynote automatski dodaje predznak, slovo, broj ili znak svakoj sljedećoj stavki u popisu.

 5. Da biste promijenili razinu uvlake (hijerarhiju) stavke na popisu, kliknite bilo gdje na stavku, pa učinite jedno od sljedećeg:

  • Premještanje stavke udesno: Pritisnite Tab.

  • Pomicanje stavke ulijevo: Pritisnite Shift-Tab.

 6. Da biste dovršili popis, dvaput pritisnite Return ili pritisnite Obriši.

Možete i odabrati tekst koji želite formatirati u obliku popisa te zatim odabrati opciju iz skočnog izbornika Predznaci i popisi u rubnom stupcu s desne strane. Za više opcija kliknite trokutić za otkrivanje pored stavke Predznaci i popisi.

Pretvaranje teksta u popis

 1. Odaberite tekst koji želite formatirali kao popis.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca, zatim kliknite tipku Stil.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. Kliknite na skočni izbornik kraj stavke Predznaci i popisi i odaberite stil popisa.

 4. Kliknite na trokutić za otkrivanje pokraj stavke Predznaci i popisi kako biste prikazali komande formatiranja.

  Kada odaberete Tekstualne predznake, Slikovne predznake ili Brojeve iz skočnog izbornika ispod trokutića za otkrivanje, vidite više komandi koje se primjenjuju na vrstu popisa koji odaberete.

Da biste koristili mješavinu slova i brojeva u popisu, odaberite tekst koji želite formatirati, odaberite Brojevi iz skočnog izbornika ispod trokutića za otkrivanje, pa odaberite slovo ili broj iz posljednjeg skočnog izbornika. Kliknite na potvrdnu kućicu Slojeviti brojevi ako želite da brojevi i slova budu ugniježđeni za svaku razinu (primjerice 1, 1.1, 1.1 itd.).

Promjena rasporeda stavki popisa

Možete povlačiti stavke na popisu na drugu razinu u hijerarhiji ili na drugu razinu uvlačenja.

 1. Odaberite stavku koju želite pomaknuti klikom na njezin predznak, broj ili slovo.

 2. Povucite stavku ulijevo ili udesno ili je povucite prema gore ili dolje u popisu, sve dok ne ugledate plavi trokutić ondje gdje želite smjestiti stavku.

Promjena stila predznaka

 1. Odaberite retke teksta čije predznake želite promijeniti.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane, zatim kliknite tipku Stil.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. Kliknite na trokutić za otkrivanje kraj Predznaci i popisi, kliknite skočni izbornik ispod podnaslova Predznaci i popisi pa učinite nešto od sljedećeg:

  • Za tekstualne predznake: Kliknite skočni izbornik Predznaci pa odaberite drugačiju vrstu predznaka (listajte da biste ih sve vidjeli).

   Ako želite koristiti vlastiti tekst ili znak kao predznak, dvaput kliknite izbornik Predznak, zatim unesite vlastiti tekst ili znak. Za korištenje posebnog znaka odaberite Uredi > Posebni znakovi (iz izbornika Uredi na vrhu zaslona), zatim odaberite znak.

  • Za slikovne predznake: Kliknite skočni izbornik Predznak, odaberite Slikovne predznake, kliknite tipku Trenutna slika, zatim odaberite stil slikovnog predznaka.

   Da biste koristili vlastitu sliku, kliknite na Prilagođena slika pa odaberite slikovnu datoteku na svojem računalu.

  Stavka koja se povlači na novu razinu uvlake.

Koristite druge opcije u odjeljku Predznaci i popisi da biste promijenili veličinu predznaka i podesili količinu prostora između teksta i predznaka.

Promjena broja ili vrste slova

Možete koristiti brojeve, slova, rimske brojeve ili kombinaciju navedenog kako biste odredili razine hijerarhije numeriranog popisa.

 1. Odaberite retke teksta čiju numeraciju želite promijeniti.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane, zatim kliknite tipku Stil blizu vrha rubnog stupca.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. Kliknite trokutić za otkrivanje pokraj izbornika Predznaci i popisi, a zatim odaberite neku od opcija.

  Komande za formatiranje brojeva i slova u popisima

Kako biste započeli numeraciju od druge točke, odaberite "Započni od" i zatim unesite broj ili slovo.

Prilagodba razmaka i izgleda predznaka, brojeva i slova

Možete promijeniti razmak, veličinu, boju i poravnanje predznaka, brojeva i slova.

 1. Odaberite retke teksta čije predznake želite promijeniti.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane, zatim kliknite tipku Stil blizu vrha rubnog stupca.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. Kliknite na trokutić za otkrivanje kraj stavke Predznaci i popisi, pa učinite nešto od sljedećeg:

  • Uvlaka: Unesite broj ili kliknite strelice kraj polja Predznak i tekst da biste podesili udaljenost od lijeve margine do predznaka, odnosno od teksta predznaka do predznaka.

  • Promjena boje predznaka: Odaberite boju iz izbornika boja (za prethodno podešene boje koje se slažu s temom) kotačića za boje (za bilo koju boju).

   Ne možete promijeniti boju slikovnog predznaka, ali možete odabrati drugačiju sliku iz skočnog izbornika Trenutna slika.

  • Prilagođavanje veličine predznaka: Unesite postotak u polje Veličina ili kliknite na strelice prema gore i prema dolje.

  • Pomicanje predznaka iznad ili ispod središnje linije teksta: Kliknite na strelice prema gore ili dolje u polju Poravnaj.

   Odjeljak Predznaci i popisi s balončićima za komande za uvlaku predznaka i teksta, boju predznaka, veličinu predznaka i poravnanje

Ako želite moći primijeniti te izmjene na druge popise u svojoj prezentaciji, možete izraditi stil popisa ili ažurirati stil popisa koji već koristite. Samo su promjene formatiranja koje su unesene u odjeljku Predznaci i popisi uključene u stil popisa.

Izrada, ažuriranje ili vraćanje stila popisa

Svaki popis koji izradite služi se stilom popisa koji određuje kako popis izgleda. Kada promijenite izgled popisa, promjenom stila predznaka ili broja ili razmaka uvlaka, primjerice, možete izraditi poništenja stila (naznačeno zvjezdicom kraj naziva stila popisa u skočnom izborniku Stil popisa). Možete zadržati ili ukloniti ta poništenja, ili ih možete koristiti za izradu novog stila popisa koje možete primijeniti na druge popise.

 1. Odaberite linije teksta u popisu s promjenama formatiranja.

 2. Kliknite tipku Stil u blizini vrha rubnog stupca s desne strane.

  Ako se popis nalazi u tekstualnom okviru, tablici, ili obliku, prvo kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca, zatim kliknite tipku Stil.

 3. Kliknite skočni izbornik Stilovi popisa desno od podnaslova Predznaci i popisi pa učinite nešto od sljedećeg:

  • Zadržite poništenja bez promjene stila popisa: Nemojte učiniti ništa. Tekst zadržava vaše promjene, a zvjezdica se pojavljuje kraj stila popisa kad god odaberete ili uredite popis.

  • Uklanjanje poništenja i vraćanje na izvorni stil popisa: Kliknite na naziv stila (pokraj njega je siva kvačica). Poništenje se briše i tekst ponovno odgovara izvornom stilu, a potvrdna kućica postaje crna.

  • Dodavanje novog stila popisa: Kliknite Tipka Novi stil na vrhu skočnog izbornika Stilovi popisa i zatim unesite naziv stila.

   Skočni izbornik Stilovi popisa prikazuje zvjezdicu koja označava poništenje i oblačiće za tipku Novi stil, te podizbornik opcija za upravljanje stilovima

Budući da su stilovi popisa vrsta stila paragrafa, možete ih preimenovati, ažurirati ili obrisati; dodati prečace tipkovnice da biste ih primijenili; i ostalo.

Napomena: Stilovi popisa obuhvaćaju samo formatiranje koje podesite u odjeljku Predznaci i popisi rubnog stupca. Formatiranje s odjeljka stila iznad (font, boja fonta, i stilovi znakova) nisu uključeni u stil popisa.

Preimenovanje ili brisanje stila popisa

 1. Odaberite retke teksta u popisu koji koristi stil koji želite ažurirati.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca, zatim kliknite tipku Stil.

 3. Kliknite skočni izbornik Stilovi popisa desno od podnaslova Predznaci i popisi.

 4. Prijeđite pokazivačem preko naziva stila i kliknite strelicu za otvaranje izbornika opcija.

 5. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Odaberite Obriši stil. Ako pokušate obrisati stil koji se koristi u prezentaciji, od vas će se tražiti da odaberete stil kojim ćete zamijeniti stil koji želite obrisati.

  • Odaberite Preimenuj stil i zatim unesite novi naziv.