Podešavanje razmaka između znakova i formatiranja

Možete podesiti prored između znakova i podesiti tekst kao eksponent ili indeks.

Proširivanje ili sužavanje razmaka između znakova

 1. Odaberite tekstualni okvir ili samo tekst koji želite promijeniti.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. Kliknite na tipku Stil blizu vrha rubnog stupca.

 4. U odjeljku Font, kliknite na Tipka Napredne opcije te zatim pomoću strelica promijenite vrijednost Razmak između znakova.

  Potvrdna kućica Napredne opcije pokraj tipaka Podebljano, Kurziv i Podcrtano

  Standardni razmak je nula. Povećanje vrijednosti proširuje razmak, a smanjenje vrijednosti ga sužava.

Ako odaberete samo određeni tekst: Vaša se postavka primjenjuje na sav tekst u tekstualnom okviru, kao i na svaki tekst koji unesete u tekstualni okvir nakon što ste unijeli promjenu.

Ako odaberete tekstualni okvir: Vaša postavka utječe samo na odabrani tekst tako da bilo koji novi tekst koji unesete neće imati jednaki razmak.

Uključivanje i isključivanje ligatura za odabrani tekst

Neki fontovi sadrže ligature, dekorativno spajanje dva znaka u jedan tipografski znak. Ako font koji koristite podržava ligature, možete ih upotrebljavati.

Tekst s ligaturama i bez njih.
 1. Odaberite tekst koji želite izmijeniti, ili odaberite tekstualni okvir ako želite izmijeniti sav tekst koji se u njemu nalazi.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane, zatim kliknite tipku Stil.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. U odjeljku Font kliknite Tipka Napredne opcije, kliknite skočni izbornik Ligature, zatim odaberite stavku.

  Potvrdna kućica Napredne opcije pokraj tipaka Podebljano, Kurziv i Podcrtano
  • Koristi standardno: Koristi postavke ligature navedene u prozoru Tipografija za font koji koristite.

   Za otvaranje prozora Tipografija, odaberite Format > Font > Prikaži fontove (iz prozora Format na vrhu zaslona).

  • Nemoj koristiti nijedno: Koristi regularni razmak bez ligatura za font.

  • Koristi sve: Koristi sve ligature dostupne za font.

Za uklanjanje ligatura iz odabranog teksta, kliknite skočni izbornik Ligature i odaberite Nemoj koristiti nijedno.

Podešavanje znakova kao eksponenta ili indeksa

Možete podesiti osnovnu liniju znakova kako biste ih pretvorili u eksponent ili indeks. Zaštićeni znakovi su eksponenti jer su povišeni iznad zaštićenog pojma. U kemijskoj formuli broj atoma je indeks jer spušten je ispod kemijskog simbola.

 1. Odaberite tekst koji želite podesiti kao eksponent ili indeks.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. Kliknite na tipku Stil blizu vrha rubnog stupca.

 4. U odjeljku Font kliknite Tipka Napredne opcije, kliknite skočni izbornik Osnovna crta, zatim odaberite Eksponent ili Indeks.

  Potvrdna kućica Napredne opcije pokraj tipaka Podebljano, Kurziv i Podcrtano
 5. Kako biste podesili položaj, pomoću strelica promijenite vrijednost Pomaka osnove linije.