Podešavanje zadanog tekstualnog okvira prezentacije

Možete podesiti vlastiti font, ispunu bojom i ostale elemente za tekstualni okvir, pa ga podesiti kao zadani za prezentaciju.

  1. Dodajte tekstualni okvir prezenatciji i promijenite ga po želji.

    Možete promijeniti font i veličinu fonta, dodati obrub okviru i drugo.

  2. Odaberite tekstualni okvir.

  3. Odaberite Format > Napredno > Podesi kao zadani izgled tekstualnog okvira (iz izbornika Format na vrhu zaslona).

Možete promijeniti zadanu postavku u bilo kojem trenutku, a to neće utjecati na tekstualne okvire koji se već nalaze u prezentaciji.

Ako želite primijeniti iste izmjene na drugim tekstualnim okvirima koji već postoje u slajdu, možete spremiti zadani stil tekstualnog okvira kao stil objekta, pa primijeniti stil objekta na druge tekstualne okvire.