Traženje i zamjena teksta

Možete tražiti određene riječi, fraze, brojeve i znakove te automatski zamijeniti rezultate pretrage novim sadržajem koji odredite. Sav sadržaj, uključujući sadržaj preskočenih slajdova i bilješki prezentera, uključen je u pretragu.

Traženje određenog teksta

 1. Kliknite Tipka Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Prikaži traženje i zamjenu.

 2. U polje za pretraživanje unesite riječ ili frazu koju želite pronaći.

  Podudaranja su označena dok unosite tekst.

 3. Da biste pronašli riječi koje odgovaraju veličini slova koju odredite ili ograničili rezultate pretraživanja na cijele riječi koje unosite, kliknite Tipka Napredne opcije, zatim odaberite Uskladi veličinu slova ili Cijele riječi.

 4. Kliknite na tipke sa strelicama kako biste pronašli sljedeće ili prethodno podudaranje.

Da biste vidjeli ili očistili nedavna pretraživanja, kliknite na strelicu pored povećala.

Zamjena pronađenog teksta

 1. Kliknite Tipka Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Prikaži traženje i zamjenu.

 2. Kliknite na Tipka Napredne opcije u prozoru Pronađi i zamijeni, a zatim odaberite Pronađi i zamijeni.

  Možete odabrati druge opcije poput Cijele riječi i Uskladi veličinu slova kako biste suzili pretragu.

 3. Unesite riječ ili frazu u prvo polje.

  Dok unosite tekst podudaranja su označena. Prvo podudaranje je odabrano i označeno žutom bojom.

 4. Unesite zamjensku riječ ili frazu u drugo polje.

  Ako polje Zamijeni ostavite praznim, sve se instance pronađenog teksta brišu kad zamijenite pronađeni tekst.

  Prozor Nađi i zamijeni s balončićem na tipku za prikaz više opcija
 5. Pomoću tipki na dnu prozora Pronađi pregledajte i promijenite podudaranja teksta:

  • Zamijeni sve: Zamjenjuje sva podudaranja teksta sa zamjenskim tekstom.

  • Zamijeni i pronađi: Zamjenjuje odabrano podudaranje i pomiče se na sljedeće.

  • Zamijeni: Zamjenjuje odabrano podudaranje zamjenskim tekstom, no ne pomiče se na sljedeće podudaranje.

  • Strelica Prethodno ili Sljedeće: Pomiče se na prethodno ili sljedeće podudaranje bez unošenja promjene.

Uporaba zamjena teksta

Možete podesiti Keynote da automatski zamjenjuje određeni tekst tekstom koji odredite. Primjerice, može zamijeniti “ail” s “ali” ili “(c)” s ©.

 1. Odaberite Uredi > Zamjene > Prikaži zamjene (iz izbornika Uredi na vrhu zaslona).

  Ako želite primijeniti funkciju zamjene na određeni tekst, odaberite tekst.

 2. U prozoru Zamjene odaberite potvrdnu kućicu Zamjena teksta pa kliknite na Postavke teksta.

  Prozor Tekst u Postavkama tipkovnice otvara se u Postavkama sustava.

 3. Kliknite na Tipka plus, zatim unesite tekst koji želite zamijeniti (kao što je “vse”) u stupac Zamijeni.

 4. Unesite riječ kojom želite zamijeniti taj tekst (kao što je "sve") u stupac Sa.

  Kliknite izvan polja za tekst prije zatvaranja prozora.

 5. Kliknite na tipku kako biste zamijenili sve pojave zamjenskog teksta u prezentaciji ili samo u odabranom tekstu.

Kad je u dokumentu uključena Zamjena teksta, pored Zamjene teksta u izborniku Zamjene prikazuje se kvačica. Možete odznačiti funkciju Zamjena teksta kako biste je isključili.

Napomena: Vaše postavke zamjene teksta primjenjuju se na druge aplikacije na vašem računalu, kao što je Uređivanje teksta, koje također koriste zamjene. Ako ne želite koristiti zamjenu teksta, možete isključiti Zamjenu teksta za odabrani tekst u prozoru Zamjene.