Uporaba dvosmjernog teksta

Keynote podržava dvosmjerni tekst, tako da možete unositi i uređivati tekst pisan s lijeva na desno (primjerice engleski ili kineski) i s desna na lijevo (primjerice arapski ili hebrejski). Možete koristiti dvosmjerni tekst u paragrafima i u odabranom obliku ili ćeliji tablice.

Da biste upotrebljavali drugi jezik u svojoj prezentaciji, morate podesiti ulazne izvore za taj jezik u Postavkama tipkovnice (u Postavkama sustava na svojemu Macu). Za dodatne informacije kliknite radnu površinu da biste prešli u Finder, odaberite Pomoć > Pomoć za Mac, zatim potražite "izvori unosa".

Napomena: Ako dodate novi izvor unosa na svoje računalo dok je Keynote otvoren, zatvorite i ponovno otvorite Keynote kako bi prepoznao izvor.

Upotreba drugog jezika u programu Keynote

 • Odaberite ulazni izvor u Izborniku unosa na desnoj strani trake s izbornicima na svojem računalu.

  Izbornik unosa u gornjem desnom kutu trake s izbornicima.

Promjena smjera teksta paragrafa

Ravnalo i njegovi pomaci tabulatora uvijek prate smjer paragrafa, stoga kad promijenite smjer teksta, mijenja se i ravnalo.

 1. Kliknite u paragrafu ili popisu, ili odaberite tekst u paragrafu ili popisu.

 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Promijenite jezik s pomoću Izbornika unosa.

  • Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane, zatim kliknite Tipka smjera paragrafa za unošenje teksta na trenutačnom jeziku. (Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.)

  Točka umetanja pomiče se na drugu stranu i mijenja se smjer paragrafa.

  Tipka dvosmjernog teksta
 3. Unesite tekst, zatim pritisnite tipku Return na kraju paragrafa.

  Sljedeći paragraf nastavlja se u istom smjeru. Za promjenu njegovog smjera, kliknite Tipka smjera paragrafa ili odaberite jezik u izborniku Unos.

Ako odaberete više paragrafa s različitim smjerovima teksta i zatim kliknete Tipka smjera paragrafa, paragrafi će se formatirati prema prvom paragrafu u odabiru.

Promjene margina i uvlaka proporcionalno će se primijeniti na oba smjera teksta. Primjerice, povećate li uvlaku prvog retka s desne strane za paragraf pisan s desna na lijevo, uvlaka prvog retka također se mijenja s lijeve strane za paragrafe pisane s lijeva na desno.

Da biste saznali kako unositi i uređivati dvosmjerni tekst i koristiti neke od dodatnih karakteristika u sustavu OS X, kliknite radnu površinu da biste se prebacili u Finder, odaberite Pomoć > Pomoć za Mac i tražite "dvosmjerni tekst".