Prikaz ili skrivanje inspektora

U prozoru aplikacije Keynote nalazi se rubni stupac s desne strane u kojemu se nalaze inspektori za oblikovanje objekata, animiranje objekata te podešavanje opcija prezentacije i zvučnih zapisa. Rubni stupac možete prikazati ili sakriti po potrebi.

  • Inspektor formata: Kliknite Tipka Formatiraj na desnoj strani alatne trake. Da biste sakrili cijeli rubni stupac, ponovno kliknite tipku.

    Ovaj inspektor prikazuje komande formatiranja za sve što odaberete u prezentaciji. Primjerice, ako odaberete tekst, vidite samo kontrole za tekst, a ne kontrole za formatiranje tablice ili oblika. Ako ništa nije odabrano, rubni stupac je prazan.

  • Inspektor animacije: Kliknite Tipka Formatiraj na desnoj strani alatne trake. Da biste sakrili cijeli rubni stupac, ponovno kliknite tipku.

    Ovaj inspektor prikazuje komande za animiranje objekata na slajdu i podešavanje prijelaza između slajdova.

  • Inspektor dokumenta: Kliknite Tipka Dokument na desnoj strani alatne trake. Da biste sakrili cijeli rubni stupac, ponovno kliknite tipku.

    Ovaj inspektor prikazuje komande za formatiranje elemenata koji utječu na cijelu prezentaciju, kao što su tema i zvučni zapis.

Rubni stupac prikazuje Inspektora formata, animacije ili dokumenta. Možete kliknuti na njihove tipke u alatnoj traci da biste se prebacili s jednog na drugi. Ako kliknete na tipku za inspektora koji je vidljiv, cijeli se rubni stupac zatvara. Da biste ponovno otvorili rubni stupac, ponovno kliknite na tipku.

Za prikaz ili skrivanje rubnog stupca također možete odabrati Prikaz > Inspektor > Format or Prikaz > Inspektor > Sakrij inspektora (u izborniku Prikaz na vrhu zaslona).