Upotreba Handoffa s aplikacijom Keynote

Kad su vaši Mac i iOS uređaji u blizu jedan drugome, možete upotrijebiti Handoff za prijenos dokumenta na kojem radite s jednoga na drugi. Primjerice, ako radite na Keynote prezentaciji na svojem iPhoneu i u blizini ste Mac računala, možete preuzeti prezentaciju na svoj Mac i ondje je završiti.

Handoff zahtijeva:

  • Sustav OS X Yosemite na Macu

  • iOS 8 na iOS uređaju

  • Jednaki iCloud i Apple ID na obama sustavima

  • Bluetooth 4 (Bluetooth LE) na obama sustavima

Kad je Handoff podešen, vidite Handoff ikonu u Docku na svom Macu ili u donjem lijevom kutu zaključanog zaslona svojeg uređaja. Handoff se podešava u Postavkama sustava na Macu te u Postavkama iOS uređaja.

Za upute o podešavanju i upotrebi Handoffa, kliknite radnu površinu za prebacivanje u Finder, odaberite Pomoć > Pomoć za Mac i potražite "Handoff".