Simboli prečaca tipkovnice

Možete upotrijebiti prečace tipkovnice - kombinacije tipaka koje pritisnete istovremeno - kako biste brzo izvršili mnoge uobičajene zadatke, poput odabira teksta i upravljanja objektima.

Mnoge opcije izbornika uključuju prečace tipkovnice, primjerice ⌘N, pri čemu simbol predstavlja "tipku za modificiranje" na vašoj tipkovnici.

Simboli tipki za modificiranje navedeni su u tablici u nastavku. Za potpuni popis svih prečaca tipkovnice u aplikaciji Keynote, uključujući mnoge koji nisu prikazani u izbornicima, pogledajte Prečaci tipkovnice.

Simboli za tipke za modificiranje

Tipka za modificiranje

Simbol

Command

Simbol za Command

Shift

Simbol za Shift

Option

Simbol za Option

Control

Simbol za Control

Return

Simbol za Return

Delete

Simbol za Delete

Forward Delete

Simbol za Forward i Delete

Strelica prema gore

Simbol za strelicu prema gore

Strelica prema dolje

Simbol za strelicu prema dolje

Strelica ulijevo

Simbol za strelicu ulijevo

Strelica udesno

Simbol za strelicu udesno

Page Up

Simbol za Page Up

Page Down

Simbol za Page Down

Top (Početno)

Simbol za Top

End

Simbol za End

Tab udesno

Simbol za Tab udesno

Tab ulijevo

Simbol za Tab ulijevo

Escape (Esc)

Simbol za Escape