Isprobajte svoju prezentaciju

Kada prezentaciju reproducirate u modu Isprobaj slideshow, na zaslonu svoga Mac računala možete vidjeti trenutni slajd, svoje bilješke prezentera i sat. Na taj način možete lako isprobati prezentaciju.

Možete dodavati stavke, npr. brojač i sljedeći slajd, a možete i mijenjati njihov raspored.

Isprobavanje s pomoću zaslona prezentera

 1. Otvorite prezentaciju pa odaberite Reproduciraj > Isprobaj slideshow (u izborniku Reproduciraj na vrhu zaslona).

  Prikazuje se zaslon prezentera.

 2. Za pomicanje kroz prezentaciju, učinite nešto od sljedećeg:

  • Idi na sljedeći slajd ili dodaj: Pritisnite tipku sa strelicom udesno.

  • Idi natrag za jedan slajd ili resetiraj dodavanja na slajdu: Pritisnite tipku sa strelicom ulijevo.

  • Idi na drugi slajd: Pritisnite bilo koji broj kako bi se pojavio navigator za slajdove, unesite broj slajda pa pritisnite Return.

 3. Isprobavanje prekinite pritiskom tipke Esc.

Možete kliknuti Tipka Raspored kako biste prilagodili zaslon prezentera i na njega postavili druge stanke i drukčiji raspored.