Podešavanje opcija reprodukcije prezentacije

Možete podesiti da se prezentacija reproducira kad je otvorite, da se reproducira kontinuirano u petlji i da se ponovno uključi ako je neaktivna tijekom određenog razdoblja.

Ponovno uključivanje neaktivne prezentacije posebno je korisno u postavkama kioska. Ako se prezentacija reproducira i nema interakcije sa zaslonom određeno vrijeme, možete podesiti da se prezentacija vrati na prvi slajd.

Podešavanje opcija reprodukcije

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Kliknite karticu Dokument na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Dokument, kliknite Tipka Dokument u alatnoj traci.

 3. Odaberite bilo koju opciju reproduciranja:

  • Automatski reproduciraj po otvaranju: Reprodukcija prezentacije započinje kad ju otvorite.

  • Ponavljanje dijaprojekcije: Reprodukcija prezentacije se neprekidno ponavlja, sve dok je ne zaustavite.

  • Pokreni prezentaciju ako nije aktivna: Upotrijebite strelice kako biste podesili duljinu neaktivnog vremena prije ponovnog uključivanja prezentacije.

Ponovno uključivanje neaktivne prezentacije

Ako se prezentacija reproducira i nema interakcije sa zaslonom određeno vrijeme, možete podesiti da se prezentacija vrati na prvi slajd.

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Kliknite karticu Dokument na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Dokument, kliknite Tipka Dokument u alatnoj traci.

 3. Odaberite na potvrdnu kućicu Ponovno uključi prezentaciju ako je neaktivna, a zatim upotrijebite strelice da biste podesili duljinu neaktivnog vremena prije ponovnog uključivanja prezentacije.