Prebacivanje na prezentaciju samo s linkovima ili prezentaciju koja se sama pokreće

Prema zadanom načinu rada, prezentacija teče kada kliknete slajd. Možete odabrati da prezentacija teče samo kada kliknete link ili automatski, bez sudjelovanja korisnika.

Možete također podesiti prezentaciju da se počne automatski reproducirati kada se otvori Keynote datoteka.

Promjena načina reprodukcije prezentacije

  1. Kliknite karticu Dokument na vrhu rubnog stupca s desne strane.

    Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Dokument, kliknite Tipka Dokument u alatnoj traci.

  2. Kliknite skočni izbornik Vrsta prezentacije pa odaberite opciju:

    • Normalno: Nastavlja se kada kliknete ili dodirnete slajd.

    • Samo linkovi: Mijenja slajdove samo kada prezenter (ili gledatelj) klikne ili dodirne link.

    • Samostalno reproduciranje: Nastavlja se automatski, poput filma, bez potrebne interakcije. Samostalno reproduciranje prezentacija korisno je, primjerice, u postavci kioska.