Prezentiranje na zasebnom zaslonu

Ako želite prikazati svoju prezentaciju na zasebnom zaslonu, na računalo možete priključiti projektor ili Apple TV s funkcijom AirPlay. Prezentacija se reproducira na spojenom zaslonu, a na vašem se računalu prikazuje zaslon prezentera. Zaslon prezentera možete postaviti tako da se na njemu prikazuju kombinacije slajdova, bilješki prezentera, sat i brojač.

Ako koristite Apple TV i zrcalite svoj zaslon, nećete vidjeti zaslon prezentera na svom Mac računalu.

Prezentiranje na zasebnom zaslonu

 1. Spojite vanjski zaslon na vaše računalo putem Airplayja ili video adaptera.

 2. Kliknite Tipka Reproduciraj u alatnoj traci na računalu Mac.

  Počinje reprodukcija vaše prezentacije, a Keynote na vašem Mac računalu prelazi u zaslon prezentera. Prezentacija se reproducira na drugom ekranu.

  Crvena traka pojavljuje se preko zaslona prezentera tijekom reprodukcije dodavanja ili prijelaza. (Kada se u usporednom rasporedu sljedeći slajd ne pojavljuje odmah, to znači da se na odvija prijelaz između dva slajda ili se pokreću dodaci na trenutnom slajdu. Sljedeći se slajd prikazuje tek kad je prezentacija spremna za nastavak.)

 3. Pritisnite tipku sa strelicom udesno ili razmaknicu da biste prešli na sljedeće dodavanje ili slajd.

 4. Želite li prilagoditi zaslon prezentera tako da sadrži druge stavke i ima drukčiji raspored, kliknite Tipka Raspored.

 5. Pritisnite tipku Esc da biste zatvorili prezentaciju.

Da biste brzo promijenili zaslon prikaza dijaprojekcije (na kojem se prezentacija reproducira) i zaslon prezentera, pritisnite X na tipkovnici.

Izvedite prezentaciju s tri ili više zaslona

Ako imate dva ili više vanjskih zaslona povezanih na vaše Mac računalo, možete odrediti koji će reproducirati vašu prezentaciju. Drugi zasloni postaju zasloni prezentera i možete prilagoditi njihov raspored.

 1. Spojite dva ili više vanjskih zaslona na svoje računalo.

 2. Kliknite Tipka Reproduciraj u alatnoj traci na računalu Mac.

  Vaša prezentacija pokreće se na jednom od vanjskih zaslona. Drugi vanjski zasloni i vaš Mac postaju zasloni prezentera.

 3. Želite li promijeniti sadržaj prikazan na zaslonima, kliknite Tipka Raspored na bilo kojem zaslonu prezentera, kliknite Konfiguriraj ispod svakog zaslona, a zatim učinite nešto od navedenog:

  • Prikažite prezentaciju na zaslonu: Kliknite Prikaži slideshow.

  • Zaustavite reprodukciju prezentacije na zaslonu: Kliknite Prikaži Zaslon prezentera.

  • Promijenite stavke na zaslonu prezentera: U prikazanom popisu odaberite bilo koju kombinaciju opcija kako biste odredili što će se prikazivati na zaslonu.

   Na primjer, dok vaša publika gleda dijaprojekciju na jednom od zaslona, vi možete pregledavati svoje bilješke na primarnom zaslonu te trenutačne slajdove i slajdove koji slijede na trećem zaslonu.

  • Promijenite raspored stavki na zaslonu prezentera: Kliknite Prilagodi zaslon prezentera i napravite željene promjene.

 4. Kliknite na Gotovo.

Kada kliknete Tipka Raspored, prikazuju se minijature najviše šest spojenih zaslona. Primarni zaslon prezentera sadržava zvjezdicu kraj naziva i oznaku Primarni zaslon. Na njemu se nalazi i alatna traka zaslona prezentera te navigator za slajdove koji vam omogućuje preskakanje na druge slajdove.

Podešavanje zaslona prezentera

Možete odabrati koje se stavke pojavljuju u zaslonu prezentera i možete izmijeniti izgled zaslona.

 • Kliknite Tipka Raspored u gornjem desnom kutu zaslona prezentera.

  Pojavi li se popis opcija: Za prikaz ili skrivanje stavki na zaslonu označite ili odznačite opcije, a zatim kliknite Tipka Raspored za nastavak reprodukcije prezentacije. Za promjenu rasporeda stavki na zaslonu kliknite Prilagodi zaslon prezentera, a zatim učinite neku od sljedećih radnji.

  Popis opcija zaslona prezentera

  Pojavi li se dijaloški okvir Prilagodi zaslon prezentera: Učinite nešto od sljedećeg, a zatim kliknite U redu (ili pritisnite tipku Esc) kako biste nastavili s reprodukcijom prezentacije:

  • Prikaz ili skrivanje stavki: Označite ili odznačite stavke u dijaloškom okviru.

  • Pomaknite stavku na zaslonu prezentera: Povucite.

   Kada povlačite slajd, oznaka slajda se uvijek pomiče sa slajdom. Želite li oznaku namjestiti neovisno o slajdu, povucite samo oznaku. Za istodobno povlačenje nekoliko stavki, pritisnite Command i kliknite ili pritisnite Shift i kliknite kako biste ih označili, a zatim ih povucite.

  • Promijenite veličinu stavke na zaslonu prezentera: Povucite bilo koje hvatište odabira.

   Sat, brojač i oznake uvijek mijenjaju veličinu proporcionalno iz središta.

   Želite li promijeniti veličinu i sačuvati proporcije slajda, prozora Bilješke prezentera ili Indikatora spremnosti za pomicanje, držite pritisnutom tipku Shift dok vučete. Za promjenu veličine jedne od ovih stavki iz središta, pritisnite tipku Option dok vučete. Za proporcionalnu promjenu veličine jedne od ovih stavki iz središta, pritisnite tipke Shift i Option dok vučete.

  • Automatsko namještanje stavki na zaslon prezentera: Kliknite Koristi automatski raspored u dijaloškom okviru.

  Dijaloški okvir Prilagodi zaslon prezentera

Pomaknete li ili promijenite veličinu stavke, a zatim kliknete Tipka Raspored, umjesto popisa opcija pojavit će se dijaloški okvir Prilagodi zaslon prezentera.

Dijaloški okvir Prilagodi zaslon prezentera možete prikazati odaberete li Reproduciraj > Prilagodi zaslon prezentera (u izborniku Reproduciraj na vrhu zaslona).