Spremanje ili preimenovanje prezentacije

Keynote automatski sprema vašu prezentaciju tijekom rada kako vi ne biste morali. Možete preimenovati vašu prezentaciju, izraditi različite verzije i spremiti je na drugu lokaciju.

Ako želite spremiti prezentaciju u formatu koji nije Keynote, eksportirajte prezentaciju u drugom formatu.

Spremanje prezentacije

Keynote novoj prezentaciji dodjeljuje držač mjesta na naziv, primjerice Bez naziva 1 te je sprema na standardnu lokaciju. Možete navesti naslov prezentacije i spremiti je na drugu lokaciju.

 1. Pritisnite tipku Option dok odabirete Datoteka > Spremi kao (iz izbornika Datoteka na vrhu zaslona).

  Ako ne vidite opciju Spremi kao, provjerite držite li pritisnutu tipku Option dok odabirete stavku izbornika.

 2. Unesite ime u polje Spremi kao.

 3. Unesite jedan ili više tagova (opcionalno).

 4. Kliknite skočni izbornik Gdje i odaberite lokaciju na koju želite spremiti prezentaciju.

  Možete ga spremiti u mapu na svom Macu ili na poslužitelj ili ga spremiti na iCloud.

  Savjet: Ako u skočnom izborniku ne vidite lokaciju koju tražite, odaberite ostalo da biste vidjeli još opcija.

 5. Kliknite na Spremi.

Kad spremite prezentaciju na iCloud, prezentacija se pohranjuje na poslužitelju, a ne na vašem Macu. Automatski će se prikazati na vašem iPadu, iPhoneu ili iPod touchu (ako ste podesili iCloud) te će se ažurirati svaki put kad unesete promjene na bilo kojem računalu ili uređaju koji je prijavljen na vaš iCloud račun. Mapa iCloud Drive koja se pojavljuje u dijaloškom okviru Spremi ili Otvori na vašem Macu praktičan je način da znate što je pohranjeno na iCloudu, ali morate biti spojeni na internet i prijavljeni na iCloud račun da biste pristupili tim datotekama.

Preimenovanje prezentacije

 • Kliknite naziv prezentacije na vrhu prozora aplikacije Keynote, a zatim unesite novi naziv.

Kliknite bilo gdje izvan dijaloškog okvira kako biste ga odbacili. Također možete otvoriti prezentaciju, odabrati Datoteka > Preimenovanje (u izborniku Datoteka na vrhu zaslona) i zatim unijeti novi naziv.

Dupliciranje prezentacije

 1. Odaberite Datoteka > Dupliciraj.

  Nova prezentacija otvara se s odabranim nazivom na vrhu prezentacije.

 2. Unesite novi naziv.

Vraćanje prezentacije na raniju verziju

 1. Odaberite Datoteka > Vrati na (iz izbornika Datoteka pri vrhu zaslona), zatim odaberite opciju: Posljednji put otvoreno ili Pregledaj sve verzije.

  • Posljednji put otvoreno: Sve promjene koje ste unijeli u prezentaciju otkad ste je posljednji put otvorili se brišu.

  • Pregledaj sve verzije: Otvara se vremenska linija prezentacije, s kvačicama s desne strane koje označavaju svako otvaranje, spremanje, dupliciranje, zaključavanje, preimenovanje ili vraćanje prezentacije.

 2. Odaberete li Pregledaj sve verzije, kliknite kvačice duž vremenske linije za prikazivanje verzija.

 3. Kad pronađete željenu verziju, učinite nešto od navedenog:

  • Za obnavljanje prezentacije na tu verziju, kliknite Obnovi.

  • Za dupliciranje ove verzije u novu prezentaciju, pritisnite tipku Option i kliknite "Obnovi kopiju".

  • Želite li ostaviti prezentaciju kakva jest, bez promjena, kliknite Gotovo.