Aan de slag met Keynote
Handoff gebruiken met Keynote, Wijzigingen ongedaan maken of opnieuw toepassen, De knoppenbalk aanpassen, Zoomen in een dia of het Keynote-venster schermvullend weergeven, De infovensters tonen of verbergen, Manieren om uw dia’s weer te geven, Een bestaande presentatie openen, Een nieuwe presentatie aanmaken, Keynote in een oogopslag.

Dia’s toevoegen en ordenen
Aangepaste thema’s toevoegen, Een presentatiethema wijzigen, Basisdia’s toevoegen en wijzigen, Een dia overslaan, Dia’s groeperen, De volgorde van dia’s wijzigen, Dianummers weergeven of verbergen, Dia’s toevoegen.

Afbeeldingen, vormen en media toevoegen
Een koppeling toevoegen, Objecten in een laag plaatsen, groeperen en vergrendelen, Objecten uitlijnen en positioneren, Voorkeuren voor de liniaal instellen, Een object vergroten of verkleinen, roteren of spiegelen, Objectstijlen aanmaken, De weergave van een object wijzigen, Video en audio toevoegen, Vormen toevoegen en bewerken, Afbeeldingen toevoegen en wijzigen.

Tekst toevoegen, bewerken en opmaken
Chinese, Japanse of Koreaanse tekst opmaken, Bidirectionele tekst gebruiken, Een standaardtekstvak voor een presentatie instellen, Opmerkingen toevoegen en tekst markeren, Tekst zoeken en vervangen, Spelling controleren, Een kleur of rand aan een tekstvak toevoegen, Interpunctie opmaken, Tekenafstand en -opmaak aanpassen, Lijsten opmaken.

Tabellen en diagrammen toevoegen
Diagrammen toevoegen, Formules en functies toevoegen, Tabellen toevoegen.

Animatie toepassen op dia’s
Animatie toepassen op objecten, Overgangen toevoegen, De overgang ‘Magisch verplaatsen’ toevoegen.

Uw presentatie afspelen
Markeringen aanbrengen op dia’s tijdens uw presentatie, Keynote Remote gebruiken, Uw presentatie oefenen, Notities van de presentator gebruiken, Presenteren op een apart beeldscherm, Afspeelopties voor de presentatie instellen, Gesproken commentaar dat automatisch wordt afgespeeld opnemen, Wijzigen in een presentatie die zelf afspeelt of alleen via koppelingen, Uw presentatie afspelen.

Presentaties beheren
Een presentatie verwijderen, Een presentatie verplaatsen, Een wachtwoord toevoegen aan een presentatie, Een presentatie vergrendelen, Een presentatie opslaan in een pakketbestand of als afzonderlijk bestand, Een presentatie bewaren in een andere structuur, Een presentatie zoeken, Een presentatie bewaren of de naam ervan wijzigen.

Presentaties delen en afdrukken
Bestanden delen via een externe server, Bestanden overbrengen met iTunes, Een presentatie afdrukken, Een kopie van een presentatie versturen, Een presentatie delen en wijzigen met anderen, iCloud gebruiken bij Keynote.

Toetscombinaties
Symbolen voor toetscombinaties, Toetscombinaties.