Pierwsze kroki w Keynote
Używanie funkcji Handoff w Keynote, Cofanie lub przywracanie zmian, Dostosowywanie paska narzędzi, Powiększanie slajdu lub wyświetlanie Keynote na pełnym ekranie, Pokazywanie lub ukrywanie paneli inspektora, Sposoby wyświetlania slajdów, Otwieranie istniejącej prezentacji, Tworzenie nowej prezentacji, Keynote — przegląd.

Dodawanie i porządkowanie slajdów
Dodawanie motywów własnych, Zmienianie motywu prezentacji, Dodawanie i edycja wzorców slajdów, Pomijanie slajdu, Grupowanie slajdów, Zmienianie kolejności slajdów, Pokazywanie i ukrywanie numerów slajdów, Dodawanie slajdów.

Dodawanie obrazków, kształtów i multimediów
Dodawanie łącza, Układanie na warstwach, grupowanie i blokowanie obiektów, Wyrównywanie i ustawianie położenia obiektów, Ustawianie preferencji linijki, Zmienianie rozmiaru, obracanie lub odwracanie obiektu, Tworzenie stylów obiektu, Zmienianie wyglądu obiektu, Dodawanie wideo i audio, Dodawanie i edycja kształtów, Dodawanie i edycja obrazków.

Dodawanie, edycja i formatowanie tekstu
Formatowanie tekstu japońskiego, chińskiego lub koreańskiego, Używanie tekstu dwukierunkowego, Ustawianie domyślnego pola tekstowego w prezentacji, Dodawanie komentarzy i wyróżnianie tekstu, Znajdowanie i zastępowanie tekstu, Sprawdzenie pisowni, Dodawanie koloru lub obrysu do tekstu, Formatowanie znaków przestankowych, Korygowanie odstępów między znakami i formatowanie, Formatowanie list.

Dodawanie tabel i wykresów
Dodawanie wykresów, Dodawanie formuł i funkcji, Dodawanie tabel.

Animowanie slajdów
Animacja obiektów, Dodawanie przejść, Dodawanie Magicznego przejścia.

Odtwarzanie prezentacji
Wyróżnianie na slajdzie podczas prezentacji, Korzystanie z programu Keynote Remote, Przeprowadzanie próby prezentacji, Używanie notatek prezentera, Wyświetlanie prezentacji na innym ekranie, Ustawianie opcji odtwarzania prezentacji, Nagrywanie automatycznie odtwarzanej narracji, Zmienianie typu prezentacji na „tylko łącza” lub „automatyczna”, Odtwarzanie prezentacji.

Zarządzanie prezentacjami
Usuwanie prezentacji, Przenoszenie prezentacji, Dodawanie hasła do prezentacji, Blokowanie prezentacji, Zachowywanie prezentacji w formacie pakietu lub pojedynczego pliku, Zachowywanie prezentacji w innym formacie, Znajdowanie prezentacji, Zachowywanie prezentacji lub zmienianie jej nazwy.

Udostępnianie i drukowanie prezentacji
Udostępnianie plików przy użyciu serwera, Przesyłanie plików przy użyciu iTunes, Drukowanie prezentacji, Wysyłanie kopii prezentacji, Udostępnianie prezentacji innym i wspólna edycja, Używanie iCloud w Keynote.

Skróty klawiszowe
Symbole skrótów klawiszowych, Skróty klawiszowe.