Keynote – Noțiuni introductive
Utilizarea Handoff cu Keynote, Infirmarea sau reconfirmarea modificărilor, Personalizarea barei de instrumente, Efectuarea de zoom într-un diapozitiv sau afișarea Keynote pe tot ecranul, Afișarea sau ascunderea inspectorilor, Moduri de vizualizare a diapozitivelor, Deschiderea unei prezentări existente, Crearea unei prezentări noi, Keynote dintr-o privire.

Adăugarea și organizarea diapozitivelor
Adăugarea temelor personalizate, Modificarea unei teme de prezentare, Adăugarea și editarea diapozitivelor master, Omiterea unui diapozitiv, Gruparea diapozitivelor, Reordonarea diapozitivelor, Afișarea sau ascunderea numerotării diapozitivelor, Adăugarea diapozitivelor.

Adăugarea imaginilor, formelor și a fișierelor multimedia
Adăugarea unui link, Ordonarea în straturi, gruparea și blocarea obiectelor, Alinierea și poziționarea obiectelor, Configurarea preferințelor pentru riglă, Redimensionarea, rotirea sau întoarcerea unui obiect, Crearea stilurilor de obiect, Modificarea aspectului unui obiect, Adăugarea fișierelor video și audio, Adăugarea și editarea formelor, Adăugarea și editarea imaginilor.

Adăugarea, editarea și formatarea textului
Formatarea textului în limba chineză, japoneză sau coreeană, Utilizarea textului bidirecțional, Configurarea unei casete de text implicite pentru o prezentare, Adăugarea comentariilor și evidențierea textului, Căutarea și înlocuirea textului, Verificarea ortografiei, Adăugarea unei culori sau a unei borduri la o casetă de text, Formatarea punctuației, Ajustarea formatării și spațierii caracterelor, Formatarea listelor.

Adăugarea tabelelor și diagramelor
Adăugarea diagramelor, Adăugarea formulelor și funcțiilor, Adăugarea tabelelor.

Animarea diapozitivelor
Animarea obiectelor, Adăugarea tranzițiilor, Adăugarea unei tranziții Mutare magică.

Afișarea prezentărilor
Evidențierea diapozitivelor în timpul prezentării, Utilizarea aplicației Keynote Remote, Repetarea prezentării dvs., Utilizarea notelor de prezentator, Prezentarea pe un afișaj separat, Configurarea opțiunilor de redare a prezentării, Înregistrarea unei narațiuni cu redare automată, Schimbarea în prezentare doar cu link sau prezentare cu redare automată, Redarea prezentării dvs..

Gestionarea prezentărilor
Ștergerea unei prezentări, Mutarea unei prezentări, Adăugarea unei parole la o prezentare, Blocarea unei prezentări, Salvarea unei prezentări în format de pachet sau fișier unic, Salvarea unei prezentării într-un alt format, Găsirea unei prezentări, Salvarea sau redenumirea unei prezentări.

Partajarea și tipărirea prezentărilor
Partajarea fișierelor prin intermediul unui server la distanță, Utilizarea iTunes pentru transferul fișierelor, Tipărirea unei prezentări, Trimiterea unei copii a unei prezentări, Partajarea și editarea unei prezentări împreună cu late persoane, Utilizarea iCloud cu Keynote.

Scurtături din tastatură
Simboluri pentru scurtăturile din tastatură, Scurtături din tastatură.