Začíname s aplikáciou Keynote
Používanie odovzdávania v aplikácii Keynote, Odvolanie alebo obnovenie zmien, Prispôsobenie panela s nástrojmi, Priblíženie snímky a zobrazenie Keynote na celej obrazovke, Zobrazenie alebo skrytie inšpektorov, Spôsoby zobrazenia snímok, Otvorenie existujúcej prezentácie, Vytvorenie novej prezentácie, Keynote v skratke.

Pridávanie a organizácia snímok
Pridanie vlastných tém, Zmena témy prezentácie, Úprava a pridanie snímok predlohy, Preskočenie snímky, Zoskupenie snímok, Zmena poradia snímok, Zobrazenie alebo skrytie čísiel snímok, Pridávanie snímok.

Pridávanie obrázkov, tvarov a médií
Pridanie odkazu, Vrstvenie, zoskupenie a zamknutie objektov, Zarovnanie a určenie pozície objektov, Nastavenia pravítka, Zmena veľkosti, otočenie alebo preklopenie objektu, Vytvorenie štýlov objektu, Zmena vzhľadu objektu, Pridanie videa a audia, Pridanie a úprava tvarov, Pridanie a úprava obrázkov.

Pridanie, úprava a formátovanie textu
Formátovanie čínskeho, japonského alebo kórejského textu, Použitie obojsmerného textu, Nastavenie predvoleného textového poľa pre prezentáciu, Pridávanie komentárov a zvýrazňovanie textu, Nájdenie a nahradenie textu, Kontrola pravopisu, Pridanie farby alebo okraja do textového poľa, Formátovanie interpunkcie, Úprava medzier medzi znakmi a formátovanie, Formátovanie zoznamov.

Pridanie tabuliek a grafov
Pridanie grafu, Pridanie vzorcov a funkcií, Pridanie tabuliek.

Animácia snímok
Animácia objektov, Pridanie prechodov, Pridanie prechodu Čarovný presun.

Zobrazenie prezentácie
Zvýrazňovanie počas prezentovania, Používanie funkcie Ovládač Keynote, Skúšanie prezentácie, Používanie poznámok prezentátora, Prezentovanie na samostatnom displeji, Nastavenie možností prehrávania prezentácie, Nahratie hlasového komentára s automatickým spúšťaním, Zmena prezentácie na prezentáciu posúvanú kliknutím na odkaz alebo samostatne spúšťanú prezentáciu, Prehrávanie prezentácií.

Spravovanie prezentácií
Vymazanie prezentácie, Presunutie prezentácie, Pridanie hesla do prezentácie, Zamknutie prezentácie, Uloženie prezentácie v balíku alebo jednosúborovom formáte, Uloženie prezentácie v inom formáte, Vyhľadanie prezentácie, Uloženie alebo premenovanie prezentácie.

Zdieľanie a tlač prezentácií
Zdieľanie súborov prostredníctvom vzdialeného servera, Použitie iTunes na prenos súborov, Tlač prezentácie, Odoslanie kópie prezentácie, Zdieľanie a upravovanie prezentácie s ostatnými, Používanie iCloudu v Keynote.

Klávesové skratky
Symboly klávesových skratiek, Klávesové skratky.