Komma igång med Keynote
Använda Handoff med Keynote, Ångra eller göra om ändringar, Anpassa verktygsfältet, Zooma i en diabild eller visa Keynote i helskärmsläge, Visa eller gömma granskarna, Olika sätt att visa diabilderna, Öppna en befintlig presentation, Skapa en ny presentation, En snabbtitt på Keynote.

Lägga till och ordna diabilder
Lägga till anpassade teman, Ändra en presentations tema, Lägga till och redigera sidmallar, Hoppa över en diabild, Gruppera diabilder, Ändra ordning på diabilderna, Visa eller gömma diabildsnummer, Lägga till diabilder.

Lägga till bilder, former och medier
Lägga till en länk, Placera objekt i lager och gruppera och låsa objekt, Justera och placera objekt, Göra linjalinställningar, Ändra storlek på, rotera eller vända ett objekt, Skapa objektstilar, Ändra ett objekts utseende, Lägga till video och ljud, Lägga till och redigera former, Lägga till och redigera bilder.

Lägga till, redigera och formatera text
Formatera kinesisk, japansk eller koreansk text, Använda dubbelriktad text, Skapa en förvald textruta för en presentation, Lägga till kommentarer och markera text, Söka och ersätta text, Kontrollera stavning, Lägg till färg i en textruta eller en ram runt den, Formatera skiljetecken, Justera teckenavstånd och formatering, Formatera listor.

Lägga till tabeller och diagram
Lägga till diagram, Lägga till formler och funktioner, Lägga till tabeller.

Animera diabilder
Animera objekt, Lägga till övergångar, Lägga till en Magisk flytt-övergång.

Visa en presentation
Markeringar på diabilder under presentationer, Använda Keynote Remote, Öva på en presentation, Använda presentationsanteckningar, Visa en presentation på en separat bildskärm, Ställa in uppspelningsalternativ för presentationen, Spela in en självspelande berättarröst, Ändra till en presentation till att använda länkar eller vara självspelande, Spela upp en presentation.

Hantera presentationer
Radera en presentation, Flytta en presentation, Lägga till ett lösenord för en presentation, Låsa en presentation, Spara en presentation i paketformat eller som en enda fil, Spara en presentation i ett annat format, Hitta en presentation, Spara eller byta namn på en presentation.

Dela och skriva ut presentationer
Dela filer via en fjärrserver, Använda iTunes till att överföra filer, Skriva ut en presentation, Skicka en kopia av en presentation, Dela och redigera en presentation med andra, Använda iCloud med Keynote.

Kortkommandon
Kortkommandosymboler, Kortkommandon.