การเริ่มต้นใช้งานใน Keynote
การใช้ Handoff กับ Keynote, การเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนกลับมาใหม่, การปรับแต่งแถบเครื่องมือด้วยตัวเอง, การซูมสไลด์หรือดู Keynote แบบเต็มหน้าจอ, การแสดงหรือซ่อนตัวตรวจสอบ, วิธีในการดูสไลด์ของคุณ, เปิดงานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว, การสร้างงานนำเสนอใหม่, ทำความรู้จัก Keynote.

การเพิ่มและจัดระเบียบสไลด์
การเพิ่มชุดรูปแบบแบบกำหนดเอง, การเปลี่ยนชุดรูปแบบงานนำเสนอ, การเพิ่มและแก้ไขสไลด์ต้นแบบ, การข้ามสไลด์, การจัดกลุ่มสไลด์, การจัดลำดับสไลด์ใหม่, การแสดงหรือซ่อนหมายเลขสไลด์, การเพิ่มสไลด์.

การเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง และสื่อ
การเพิ่มลิงก์, การจัดเลเยอร์ จัดกลุ่ม และล็อกวัตถุ, การจัดแนวหรือวางตำแหน่งวัตถุ, การตั้งค่าไม้บรรทัด, การปรับขนาด หมุน หรือพลิกวัตถุ, การสร้างลักษณะวัตถุ, การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุ, การเพิ่มวิดีโอและเสียง, การเพิ่มและแก้ไขรูปร่าง, การเพิ่มและแก้ไขรูปภาพ.

การเพิ่ม แก้ไข และจัดรูปแบบข้อความ
การจัดรูปแบบข้อความภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี, การใช้ข้อความสองทิศทาง, การตั้งค่ากล่องข้อความเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอ, การเพิ่มความเห็นและไฮไลท์ข้อความ, การค้นหาและแทนที่ข้อความ, การตรวจสอบการสะกดคำ, เพิ่มสีหรือเส้นขอบไปยังกล่องข้อความ, การจัดรูปแบบเครื่องหมายวรรคตอน, การปรับการเว้นระยะห่างและการจัดรูปแบบอักขระ, การจัดรูปแบบรายการ.

การเพิ่มตารางและแผนภูมิ
การเพิ่มแผนภูมิ, การใส่สูตรและฟังก์ชั่น, การเพิ่มตาราง.

การทำให้สไลด์ของคุณเคลื่อนไหว
การทำให้วัตถุเคลื่อนไหว, เพิ่มการเปลี่ยน, การเพิ่มการเปลี่ยนแบบการเคลื่อนย้ายมหัศจรรย์.

การแสดงงานนำเสนอของคุณ
การไฮไลท์บนสไลด์ในขณะที่คุณนำเสนอ, การใช้ Keynote Remote, การบรรยายงานนำเสนอของคุณ, ใช้โน้ตของผู้นำเสนอ, การนำเสนอบนจอแสดงผลแยก, การตั้งค่าตัวเลือกการเล่นงานนำเสนอ, การบันทึกคำบรรยายแบบเล่นด้วยตัวเอง, การเปลี่ยนเป็นงานนำเสนอแบบลิงก์เท่านั้นหรือแบบเล่นด้วยตัวเอง, การเล่นงานนำเสนอของคุณ.

การจัดการงานนำเสนอ
การลบงานนำเสนอ, การย้ายงานนำเสนอ, การเพิ่มรหัสผ่านไปยังงานนำเสนอ, การล็อกงานนำเสนอ, การบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบแพ็คเกจหรือไฟล์เดี่ยว, การบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง, การค้นหางานนำเสนอ, การบันทึกหรือตั้งชื่องานนำเสนอใหม่.

การแชร์และพิมพ์งานนำเสนอ
แชร์ไฟล์ผ่านเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล, การใช้ iTunes เพื่อถ่ายโอนไฟล์, พิมพ์งานนำเสนอ, การส่งสำเนางานนำเสนอ, การแชร์และแก้ไขงานนำเสนอกับผู้อื่น, การใช้ iCloud กับ Keynote.

ปุ่มลัดแป้นพิมพ์
สัญลักษณ์ปุ่มลัดแป้นพิมพ์, ปุ่มลัดแป้นพิมพ์.