Bắt đầu trong Keynote
Sử dụng Handoff với Keynote, Hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi, Tùy chỉnh thanh công cụ, Thu phóng trang chiếu hoặc xem Keynote toàn màn hình, Hiển thị hoặc ẩn trình kiểm tra, Các cách để xem trang chiếu của bạn, Mở bài thuyết trình hiện có, Tạo bài thuyết trình mới, Tổng quan về Keynote.

Thêm và tổ chức trang chiếu
Thêm chủ đề tùy chỉnh, Thay đổi chủ đề bài thuyết trình, Thêm và sửa trang chiếu chính, Bỏ qua trang chiếu, Nhóm các trang chiếu, Sắp xếp lại trang chiếu, Hiển thị hoặc ẩn số trang chiếu, Thêm trang chiếu.

Thêm hình ảnh, hình và phương tiện
Thêm liên kết, Xếp lớp, nhóm và khóa đối tượng, Căn chỉnh và định vị đối tượng, Đặt tùy chọn thước, Định cỡ lại, xoay hoặc lật đối tượng, Tạo kiểu đối tượng, Thay đổi hình thức của đối tượng, Thêm video và âm thanh, Thêm và sửa hình, Thêm và sửa hình ảnh.

Thêm, sửa và định dạng văn bản
Định dạng văn bản Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn, Sử dụng văn bản hai chiều, Đặt hộp văn bản mặc định cho bài thuyết trình, Thêm nhận xét và tô sáng văn bản, Tìm và thay thế văn bản, Kiểm tra chính tả, Thêm màu hoặc đường viền cho hộp văn bản, Định dạng dấu câu, Điều chỉnh giãn cách và định dạng ký tự, Định dạng danh sách.

Thêm bảng và biểu đồ
Thêm biểu đồ, Thêm công thức và hàm, Thêm bảng.

Tạo hiệu ứng cho trang chiếu
Tạo hiệu ứng cho đối tượng, Thêm hiệu ứng chuyển tiếp, Thêm hiệu ứng chuyển tiếp Magic Move.

Trình chiếu bài thuyết trình của bạn
Tô sáng trên trang chiếu khi bạn thuyết trình, Sử dụng Keynote Remote, Lặp lại bài thuyết trình của bạn, Sử dụng lưu ý cho người thuyết trình, Trình bày trên màn hình riêng biệt, Đặt tùy chọn phát lại bài thuyết trình, Ghi thuyết minh tự phát, Thay đổi thành bài thuyết trình chỉ liên kết hoặc tự động phát, Phát bài thuyết trình của bạn.

Quản lý bài thuyết trình
Xóa bài thuyết trình, Di chuyển bài thuyết trình, Thêm mật khẩu cho bài thuyết trình, Khóa bài thuyết trình, Lưu bài thuyết trình bằng định dạng gói hoặc tệp đơn, Lưu bài thuyết trình bằng một định dạng khác, Định vị bài thuyết trình, Lưu hoặc đổi tên bài thuyết trình.

Chia sẻ và in bài thuyết trình
Chia sẻ tệp qua máy chủ từ xa, Sử dụng iTunes để chuyển tệp, In bài thuyết trình, Gửi bản sao của bài thuyết trình, Chia sẻ và sửa bài thuyết trình với người khác, Sử dụng iCloud với Keynote.

Phím tắt
Biểu tượng phím tắt, Phím tắt.