Αποθήκευση ή μετονομασία παρουσίασης
Το Keynote αποθηκεύει αυτόματα την παρουσίασή σας καθώς εργάζεστε ώστε να μη χρειάζεται να το…

Εντοπισμός μιας παρουσίασης
Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη θέση στην οποία αποθηκεύσατε μια παρουσίαση, δείτε κάποιους γρήγορους…

Αποθήκευση παρουσίασης σε άλλη μορφή
Για την αποθήκευση μιας παρουσίασης Keynote σε άλλη μορφή–PDF, Microsoft PowerPoint, QuickTime, HTML, Images ή…

Αποθήκευση παρουσίασης σε μορφή πακέτου ή μορφή μονού αρχείου
Από προεπιλογή, το Keynote αποθηκεύει την παρουσίασή σας ως ένα αρχείο. Αν η παρουσίασή σας…

Κλείδωμα παρουσίασης
Μπορείτε να κλειδώσετε μια παρουσίαση ώστε να μην είναι δυνατή η επεξεργασία, η μετακίνηση, η…

Προσθήκη συνθηματικού σε παρουσίαση
Αν θέλετε να περιορίσετε τα άτομα που θα μπορούν να ανοίξουν και να δουν την…

Μετακίνηση παρουσίασης
Μπορείτε να μετακινήσετε μια παρουσίαση σε άλλη θέση, όπως επίσης από το iCloud στο Mac…

Διαγραφή παρουσίασης
Μπορείτε να διαγράψετε μια παρουσίαση για να την αφαιρέσετε οριστικά από τη συσκευή iOS, από…