Αποθήκευση παρουσίασης σε μορφή πακέτου ή μορφή μονού αρχείου

Από προεπιλογή, το Keynote αποθηκεύει την παρουσίασή σας ως ένα αρχείο. Αν η παρουσίασή σας είναι πολύ μεγάλη ή έχει πολλά αρχεία ταινίας ή εικόνας, ίσως θελήσετε να την αποθηκεύσετε ως αρχείο πακέτου.

Μπορείτε να αλλάξετε ένα αρχείο πακέτου σε μορφή μονού αρχείου για να βελτιώσετε την απόδοση του Keynote. Κάποιες υπηρεσίες Ιστού ή email δεν επιτρέπουν την αποστολή ή την επισύναψη αρχείων πακέτου.

  • Επιλέξτε «Αρχείο» > «Προηγμένα» > «Αλλαγή τύπου αρχείου» > «Πακέτο» (ή «Μονό αρχείο»).

Δείτε αυτό το άρθρο της Υποστήριξης Apple για περισσότερες πληροφορίες.