Διαγραφή παρουσίασης

Μπορείτε να διαγράψετε μια παρουσίαση για να την αφαιρέσετε οριστικά από τη συσκευή iOS, από το Mac σας και από το iCloud.

Διαγραφή παρουσίασης από τη συσκευή σας iOS

Σημαντικό: Αν έχετε ενεργοποιήσει το iCloud για το Keynote (στις «Ρυθμίσεις» στη συσκευή σας iOS) και διαγράψετε μια παρουσίαση από τη συσκευή σας, αυτή θα διαγραφεί από το iCloud και από όλες τις άλλες συσκευές και τους υπολογιστές Mac που χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας iCloud.

 1. Στον Διαχειριστή παρουσιάσεων, αγγίξτε «Επεξεργασία».

 2. Όταν οι παρουσιάσεις αρχίσουν να κουνιούνται, αγγίξτε αυτές που θέλετε να διαγράψετε.

  Για να αποεπιλέξετε μια επιλεγμένη παρουσίαση, αγγίξτε την πάλι.

 3. Αγγίξτε Κουμπί κάδου και μετά αγγίξτε «Διαγραφή παρουσιάσεων».

  Για ακύρωση, αγγίξτε οπουδήποτε στο φόντο του Διαχειριστή παρουσιάσεων ή αγγίξτε «Τέλος».

Διαγραφή παρουσίασης από το Mac σας ή το iCloud

 1. Εντοπίστε την παρουσίαση κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε «Αρχείο» > «Άνοιγμα» (από το μενού «Αρχείο» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο Spotlight (το εικονίδιο μεγεθυντικού φακού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας), ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της παρουσίασης και μετά πατήστε το πλήκτρο Command και κάντε κλικ στην παρουσίαση στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Ανοίγει ο φάκελος στον οποίον είναι αποθηκευμένη για να επιλέξετε το αρχείο.

 2. Σύρετε την παρουσίαση από τη θέση της στον Κάδο.

  Η παρουσίαση δεν διαγράφεται από τον υπολογιστή σας μέχρι να αδειάσετε τον Κάδο.

Αν δεν θέλετε να διατηρηθεί μια παρουσίαση που δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμη, κλείστε την παρουσίαση και μετά κάντε κλικ στη «Διαγραφή» στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης που θα εμφανιστεί.

Αν ανοίξετε μια υπάρχουσα παρουσίαση, την επεξεργαστείτε και μετά αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να διατηρηθούν οι αλλαγές σας, μπορείτε να επιλέξετε «Αρχείο» > «Επιστροφή σε» > «Τελευταίο άνοιγμα» για να επαναφέρετε την παρουσίαση στην κατάσταση που ήταν όταν την ανοίξατε.