Κλείδωμα παρουσίασης

Μπορείτε να κλειδώσετε μια παρουσίαση ώστε να μην είναι δυνατή η επεξεργασία, η μετακίνηση, η διαγραφή ή η μετονομασία της.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα παρουσίασης

  1. Κάντε κλικ στο όνομα της παρουσίασης στο επάνω μέρος του παραθύρου.

  2. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Κλειδωμένο» για να το κλειδώσετε ή αποεπιλέξτε το για να το ξεκλειδώσετε.

  3. Κάντε κλικ εκτός του παραθύρου για το κλείσετε.

Το κλείδωμα μιας παρουσίασης δεν είναι ίδιο με την προστασία παρουσίασης με συνθηματικό—οποιοσδήποτε μπορεί να ξεκλειδώσει την παρουσίαση.