Μετακίνηση παρουσίασης

Μπορείτε να μετακινήσετε μια παρουσίαση σε άλλη θέση, όπως επίσης από το iCloud στο Mac σας και το αντίστροφο. Η μετακίνηση της παρουσίασης δεν δημιουργεί αντίγραφό της στη νέα θέση, μετακινείται η αρχική παρουσίαση.

Αλλαγή τοποθεσίας παρουσίασης

  1. Επιλέξτε «Αρχείο» > «Μετακίνηση σε» (από το μενού «Αρχείο» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  2. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Πού» και μετά επιλέξτε μια νέα θέση.

    Για περισσότερες τοποθεσίες, κάντε κλικ στο «Άλλο» στο κάτω μέρος του μενού και μετά επιλέξτε μια τοποθεσία.

  3. Κάντε κλικ στη «Μετακίνηση».