Προσθήκη συνθηματικού σε παρουσίαση

Αν θέλετε να περιορίσετε τα άτομα που θα μπορούν να ανοίξουν και να δουν την παρουσίασή σας Keynote, μπορείτε να την προστατεύσετε με ένα συνθηματικό. Οποιοσδήποτε που λαμβάνει την παρουσίαση από εσάς πρέπει να γνωρίζει το συνθηματικό για να μπορεί να την ανοίξει. Αν μοιράζεστε την παρουσίασή σας στο iCloud, οι συνεργάτες σας πρέπει να γνωρίζουν και αυτοί το συνθηματικό.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε να απαιτείται ένα συνθηματικό για τη διακοπή ή την έξοδο από την παρουσίαση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της, γεγονός που είναι χρήσιμο όταν η παρουσίαση έχει ρυθμιστεί για αυτόματη αναπαραγωγή σε επίδειξη, για παράδειγμα.

Προσθήκη συνθηματικού σε μια παρουσίαση

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Έγγραφο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

    Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Έγγραφο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Έγγραφο» στη γραμμή εργαλείων.

  2. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Απαίτηση συνθηματικού για άνοιγμα».

  3. Πληκτρολογήστε ένα συνθηματικό και μια υπόδειξη και κάντε κλικ στο στοιχείο «Καθορισμός συνθηματικού».

Για να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε ένα συνθηματικό, επιλέξτε «Αρχείο» > «Αλλαγή συνθηματικού» (από το μενού «Αρχείο» στο επάνω μέρος της οθόνης σας). Εισαγάγετε τις ζητούμενες πληροφορίες και μετά κάντε κλικ στην «Αλλαγή συνθηματικού» ή «Αφαίρεση συνθηματικού».

Απαιτείται συνθηματικό για έξοδο από την αναπαραγωγή μιας παρουσίασης

Όταν απαιτείται συνθηματικό για την έξοδο από μια παρουσίαση, το συνθηματικό ισχύει για όλες τις παρουσιάσεις που αναπαράγονται στον υπολογιστή σας και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη.

  1. Με την παρουσίαση ανοιχτή, επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  2. Κάντε κλικ στην «Παρουσίαση» και μετά επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Απαιτείται συνθηματικό για έξοδο από παρουσιάσεις».

  3. Πληκτρολογήστε ένα συνθηματικό και κάντε κλικ στο στοιχείο «Καθορισμός συνθηματικού».

Αυτό το συνθηματικό ισχύει μόνο όταν γίνεται αναπαραγωγή της παρουσίασης στο Mac στο οποίο έχει αποθηκευτεί. Αν έχετε αποθηκεύσει την παρουσίαση σε διαφορετικό Mac, μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά το συνθηματικό, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

Για να αφαιρέσετε αυτό το συνθηματικό, επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» και μετά αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Απαιτείται συνθηματικό για έξοδο από τις παρουσιάσεις».

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε ένα συνθηματικό μετά από την κοινή χρήση μιας παρουσίασης. Αν το κάνετε αυτό, φροντίστε να ενημερώσετε τους συνεργάτες σας ώστε να μπορούν να ανοίξουν την παρουσίαση.

Αλλαγή ή αφαίρεση συνθηματικού

  • Αλλαγή συνθηματικού: Επιλέξτε «Αρχείο» > «Αλλαγή συνθηματικού» (από το μενού «Αρχείο» στο επάνω μέρος της οθόνης σας). Εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και μετά κάντε κλικ στην «Αλλαγή συνθηματικού».

  • Αφαίρεση συνθηματικού: Επιλέξτε «Αρχείο» > «Αλλαγή συνθηματικού». Πληκτρολογήστε το παλιό συνθηματικό και μετά κάντε κλικ στην «Αφαίρεση συνθηματικού».

Οι παρουσιάσεις που προστατεύονται με συνθηματικό παραμένουν προστατευμένες όταν τις μοιράζεστε μέσω του iCloud, επομένως οι συνεργάτες σας θα χρειάζονται το συνθηματικό για να ανοίξουν την παρουσίαση. Αν γίνεται ήδη κοινή χρήση της παρουσίασης στο iCloud, μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε ένα συνθηματικό στις «Ρυθμίσεις κοινής χρήσης».

Σημείωση: Μια παρουσίαση μπορεί να έχει μόνο ένα συνθηματικό. Άρα, εάν αλλάξετε το συνθηματικό κατά την κοινή χρήση της παρουσίασης, το συγκεκριμένο συνθηματικό γίνεται το μοναδικό συνθηματικό της παρουσίασης.