Αναπαραγωγή της παρουσίασής σας
Αναπαραγωγή της παρουσίασης Επιλέξτε το σλάιντ με το οποίο θέλετε να ξεκινήσετε και κάντε κλικ…

Αλλαγή σε μια παρουσίαση συνδέσμων μόνο ή αυτο-αναπαραγωγής
Από προεπιλογή, η παρουσίασή σας ρυθμίζεται ώστε να προχωρά όταν κάνετε κλικ ένα σλάιντ. Μπορείτε…

Εγγραφή αφήγησης για αυτο-αναπαραγωγή
Η εκφωνούμενη αφήγηση είναι μια συγχρονισμένη εγγραφή του εαυτού σας ενώ αναλύει κάθε σλάιντ. Για…

Ορισμός επιλογών αναπαραγωγής παρουσίασης
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια παρουσίαση ώστε να αναπαράγεται όταν είναι ανοιχτή, να αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα και…

Παρουσίαση σε διαφορετική οθόνη
Εάν θέλετε να εμφανίσετε την παρουσίασή σας σε μια διαφορετική οθόνη, μπορείτε να συνδέσετε στον…

Χρήση σημειώσεων παρουσιαστή
Προσθήκη σημειώσεων παρουσιαστή στα σλάιντ σας Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις σε οποιοδήποτε σλάιντ, οι οποίες…

Πρόβα παρουσίασης
Όταν κάνετε αναπαραγωγή μιας παρουσίασης στη λειτουργία πρόβας παρουσίασης, μπορείτε να βλέπετε το τρέχον σλάιντ,…

Χρήση του Keynote Remote
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου του Keynote σε μια συσκευή iOS για να…

Επισήμανση πάνω σε σλάιντ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
Αν χρησιμοποιείτε το Keynote Remote για τον έλεγχο μιας παρουσίασης από iPad, iPhone ή iPod…