Αλλαγή σε μια παρουσίαση συνδέσμων μόνο ή αυτο-αναπαραγωγής

Από προεπιλογή, η παρουσίασή σας ρυθμίζεται ώστε να προχωρά όταν κάνετε κλικ ένα σλάιντ. Μπορείτε να ρυθμίσετε την παρουσίασή σας ώστε να προχωρά μόνο όταν κάνετε κλικ έναν σύνδεσμο ή, ώστε να προχωρά αυτόματα, χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη.

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε την αυτόματη έναρξη αναπαραγωγής της παρουσίασής σας όταν ανοίγει το αρχείο Keynote.

Αλλαγή στον τρόπο αναπαραγωγής παρουσίασης

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Έγγραφο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

    Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Έγγραφο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Έγγραφο» στη γραμμή εργαλείων.

  2. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Τύπος παρουσίασης» και μετά επιλέξτε μια ρύθμιση:

    • Κανονικά: Προχωρά όταν κάνετε κλικ ή αγγίζετε ένα σλάιντ.

    • Σύνδεσμοι μόνο: Αλλάζει τα σλάιντ μόνο όταν ο παρουσιαστής (ή ο θεατής) κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο ή τον αγγίξει.

    • Αυτο-αναπαραγωγή: Προχωρά αυτόματα, όπως μια ταινία, χωρίς να χρειάζεται αλληλεπίδραση. Οι παρουσιάσεις με αυτο-αναπαραγωγή είναι χρήσιμες, για παράδειγμα, σε περίπτωση επίδειξης.