Επισήμανση πάνω σε σλάιντ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης

Αν χρησιμοποιείτε το Keynote Remote για τον έλεγχο μιας παρουσίασης από iPad, iPhone ή iPod touch, μπορείτε να σχεδιάσετε πάνω στη συσκευή σας και να εμφανιστούν τα σχέδιά σας στο Mac που αναπαράγει την παρουσίασή σας. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη, για παράδειγμα, αν θέλετε να δώσετε έμφαση σε μια συγκεκριμένη κουκκίδα στο σλάιντ σας. Μπορείτε να κυκλώσετε την κουκκίδα για το ακροατήριό σας.

Μπορείτε να σχεδιάσετε με ένα από επτά διαφορετικά χρώματα ή να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη λέιζερ.

Λειτουργία απεικόνισης σλάιντ

Επισήμανση ενός σλάιντ από απομακρυσμένη συσκευή

 1. Ρυθμίστε την παρουσίασή σας με το Keynote Remote.

 2. Αγγίξτε το Κουμπί τηλεχειριστηρίου στη συσκευή την οποία χρησιμοποιείτε ως τηλεχειριστήριο.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να σχεδιάσετε με ένα χρώμα: Αγγίξτε ένα στιλό και σχεδιάστε στο σλάιντ.

  • Χρήση του δείκτη λέιζερ: Αγγίξτε τον δείκτη λέιζερ και μετακινήστε το δάχτυλό σας στο σλάιντ. Ο δείκτης λέιζερ ακολουθεί τις κινήσεις σας.

  • Για να διαγράψετε την τελευταία επισήμανση: Αγγίξτε Κουμπί κυκλικού βέλους. Συνεχίστε να αγγίζετε ώστε να αναιρέσετε όλα όσα σχεδιάσατε στο σλάιντ.

  • Επιστροφή στο προηγούμενο σλάιντ ή μετάβαση στο επόμενο: Αγγίξτε το αριστερό ή στο δεξιό βέλος στο σλάιντ.

  • Απόκρυψη των εργαλείων σχεδίασης: Αγγίξτε «Τέλος».