Ορισμός επιλογών αναπαραγωγής παρουσίασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια παρουσίαση ώστε να αναπαράγεται όταν είναι ανοιχτή, να αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα και να ξεκινά από την αρχή όταν βρίσκεται σε αδράνεια για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η αυτόματη επανεκκίνηση μιας αδρανούς παρουσίασης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση επίδειξης. Εάν γίνεται αναπαραγωγή μιας παρουσίασης και δεν γίνει καμία αλληλεπίδραση με την οθόνη μετά από ένα χρονικό διάστημα, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιστροφή της παρουσίασης στο πρώτο σλάιντ.

Ορισμός επιλογών αναπαραγωγής

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Έγγραφο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Έγγραφο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Έγγραφο» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Επιλέξτε μία ρύθμιση αναπαραγωγής:

  • Αναπαραγωγή μετά το άνοιγμα: Η παρουσίαση αρχίζει να αναπαράγεται μόλις την ανοίξετε.

  • Επανάληψη παρουσίασης: Η παρουσίαση αναπαράγεται συνεχόμενα μέχρι να τη σταματήσετε.

  • Επανεκκίνηση μετά από αδράνεια για: Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα αδράνειας προτού γίνει επανεκκίνηση της παρουσίασης.

Επανεκκίνηση αδρανούς παρουσίασης

Εάν γίνεται αναπαραγωγή μιας παρουσίασης και δεν γίνει καμία αλληλεπίδραση με την οθόνη μετά από ένα χρονικό διάστημα, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιστροφή της παρουσίασης στο πρώτο σλάιντ.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Έγγραφο» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Έγγραφο», κάντε κλικ στο Κουμπί «Έγγραφο» στη γραμμή εργαλείων.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Επανεκκίνηση μετά από αδράνεια για» και μετά χρησιμοποιήστε τα βέλη για να ορίσετε τη χρονική διάρκεια της αδράνειας πριν από την επανεκκίνηση μιας παρουσίασης.