Παρουσίαση σε διαφορετική οθόνη

Εάν θέλετε να εμφανίσετε την παρουσίασή σας σε μια διαφορετική οθόνη, μπορείτε να συνδέσετε στον υπολογιστή σας μια οθόνη προβολής ή Apple TV με AirPlay. Η παρουσίαση αναπαράγεται στη συνδεδεμένη οθόνη και στον υπολογιστή σας εμφανίζεται η οθόνη παρουσιαστή. Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη παρουσιαστή ώστε να εμφανίζει οποιονδήποτε συνδυασμό σλάιντ, σημειώσεις παρουσιαστή, ρολόι ή χρονόμετρο.

Εάν χρησιμοποιείτε Apple TV και κατοπτρίζετε την οθόνη σας, δεν θα βλέπετε την οθόνη παρουσιαστή στο Mac σας.

Παρουσίαση σε διαφορετική οθόνη

 1. Συνδέστε μια εξωτερική οθόνη στον υπολογιστή σας μέσω AirPlay ή προσαρμογέα βίντεο.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Αναπαραγωγή» στη γραμμή εργαλείων του Mac.

  Η παρουσίασή σας αρχίζει να αναπαράγεται και το Keynote στο Mac σας αλλάζει στην οθόνη παρουσιαστή. Η παρουσίαση αναπαράγεται στην άλλη οθόνη.

  Μια κόκκινη γραμμή εμφανίζεται κατά μήκος του πάνω μέρους της οθόνης του παρουσιαστή, κατά την αναπαραγωγή μιας ανάπτυξης ή μιας μετάβασης. (Σε μια διάταξη παράθεσης, όταν το επόμενο σλάιντ δεν εμφανίζεται αμέσως, εξακολουθεί να αναπαράγεται μια μετάβαση ή ανάπτυξη στο τρέχον σλάιντ. Το επόμενο σλάιντ εμφανίζεται μόνο όταν η παρουσίαση είναι έτοιμη να προχωρήσει.)

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ή το πλήκτρο διαστήματος για να προχωρήσετε στην επόμενη ανάπτυξη ή στο επόμενο σλάιντ.

 4. Για να προσαρμόσετε την οθόνη παρουσιαστή με διαφορετικά στοιχεία και διαφορετική διάταξη, κάντε κλικ στο Κουμπί διάταξης.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο από την παρουσίαση.

Για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ της οθόνης παρουσίασης (όπου αναπαράγεται η παρουσίαση) και της οθόνης παρουσιαστή, πατήστε το «X» στο πληκτρολόγιο.

Παρουσίαση με τρεις ή περισσότερες οθόνες

Αν έχετε δύο ή περισσότερες οθόνες συνδεδεμένες στο Mac σας, μπορείτε να ορίσετε σε ποια θα γίνεται η αναπαραγωγή. Οι άλλες οθόνες καθίστανται οθόνες παρουσιαστή και εσείς μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξή τους.

 1. Συνδέστε δύο ή περισσότερες εξωτερικές οθόνες στον υπολογιστή σας.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Αναπαραγωγή» στη γραμμή εργαλείων του Mac.

  Η αναπαραγωγή της παρουσίασής σας ξεκινά σε μία από τις εξωτερικές οθόνες. Οι άλλες εξωτερικές οθόνες και το Mac καθίστανται οθόνες παρουσιαστή.

 3. Για να αλλάξετε αυτά που θα εμφανίζονται στις οθόνες, κάντε κλικ στο Κουμπί διάταξης σε οποιαδήποτε οθόνη παρουσιαστή, κάντε κλικ στη «Διαμόρφωση» κάτω από κάθε οθόνη και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Εμφάνιση της παρουσίασης στην οθόνη: Κάντε κλικ στην «Εμφάνιση παρουσίασης».

  • Διακοπή αναπαραγωγής της παρουσίασης στην οθόνη: Κάντε κλικ στην «Εμφάνιση οθόνης παρουσιαστή».

  • Αλλαγή των στοιχείων σε μια οθόνη παρουσιαστή: Στη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε έναν συνδυασμό επιλογών για να ορίσετε το τι θα εμφανίζεται στην οθόνη.

   Για παράδειγμα, ενώ το ακροατήριό σας βλέπει την παρουσίαση σε μία οθόνη, εσείς μπορείτε να βλέπετε τις σημειώσεις παρουσιαστή στην κύρια οθόνη και τα τρέχοντα και τα επόμενα σλάιντ σε μια τρίτη οθόνη.

  • Τροποποίηση της διάταξης των στοιχείων σε μια οθόνη παρουσιαστή: Κάντε κλικ στην «Προσαρμογή οθόνης παρουσιαστή» και μετά πραγματοποιήστε αλλαγές.

 4. Κάντε κλικ στο «Τέλος».

Όταν κάνετε κλικ στο Κουμπί διάταξης, εμφανίζονται εικόνες μικρογραφιών έως και έξι συνδεδεμένων οθονών. Η κύρια οθόνη παρουσιαστή έχει ένα αστέρι δίπλα στο όνομά της και την επισήμανση «Κύρια οθόνη». Έχει επίσης τη γραμμή εργαλείων οθόνης παρουσιαστή και τον πλοηγό σλάιντ, ο οποίος σας επιτρέπει τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό σλάιντ.

Προσαρμογή της οθόνης παρουσιαστή

Μπορείτε να επιλέξετε ποια στοιχεία θα εμφανίζονται στην οθόνη παρουσιαστή και να τροποποιήσετε τη διάταξή τους.

 • Κάντε κλικ στο Κουμπί διάταξης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης παρουσιαστή.

  Εάν εμφανίζεται μια λίστα επιλογών: Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στοιχεία στην οθόνη, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τις επιλογές και μετά κάντε κλικ στο Κουμπί διάταξης για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της παρουσίασης. Για να τροποποιήσετε τη διάταξη των στοιχείων στην οθόνη, κάντε κλικ στην «Προσαρμογή οθόνης παρουσιαστή» και μετά εκτελέστε μία από τις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω.

  Λίστα επιλογών οθόνης παρουσιαστή

  Εάν εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Προσαρμογή οθόνης παρουσιαστή»: Κάντε ένα από τα παρακάτω και μετά κάντε κλικ στο OK (ή πατήστε Esc) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της παρουσίασης:

  • Εμφάνιση ή απόκρυψη στοιχείων: Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε στοιχεία στο πλαίσιο διαλόγου.

  • Μετακίνηση ενός στοιχείου στην οθόνη παρουσιαστή: Σύρετέ το.

   Όταν σύρετε ένα σλάιντ, η ετικέτα του μετακινείται πάντα μαζί του. Για να τοποθετήσετε μια ετικέτα ανεξάρτητα από το σλάιντ, σύρετε μόνο την ετικέτα. Για να σύρετε πολλαπλά στοιχεία ταυτόχρονα, έχοντας πατημένο το Command ή το Shift, κάντε κλικ για να τα επιλέξετε και μετά σύρετέ τα.

  • Αλλαγή μεγέθους ενός στοιχείου στην οθόνη παρουσιαστή: Σύρετε οποιαδήποτε λαβή επιλογής.

   Η αλλαγή του μεγέθους για το ρολόι, το χρονόμετρο και τις ετικέτες γίνεται πάντα αναλογικά από το κέντρο τους.

   Για να αλλάξετε το μέγεθος και να διατηρήσετε τις αναλογίες ενός σλάιντ, του παραθύρου «Σημειώσεις παρουσιαστή» ή της ένδειξης ετοιμότητας προόδου, κρατήστε πατημένο το Shift καθώς σύρετε. Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός από αυτά από το κέντρο του, κρατήστε πατημένο το Option καθώς σύρετε. Για να αλλάξετε αναλογικά το μέγεθος ενός από αυτά τα στοιχεία από το κέντρο του, κρατήστε πατημένο το Shift και το Option καθώς σύρετε.

  • Αυτόματη τοποθέτηση των στοιχείων στην οθόνη παρουσιαστή: Κάντε κλικ στη «Χρήση αυτόματης διάταξης» στο πλαίσιο διαλόγου.

  Πλαίσιο διαλόγου «Προσαρμογή οθόνης παρουσιαστή»

Εάν μετακίνησετε ένα στοιχείο ή αλλάξετε το μέγεθός του και μετά κάνετε κλικ στο Κουμπί διάταξης, τότε θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου «Προσαρμογή οθόνης παρουσιαστή» αντί της λίστας επιλογών.

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου «Προσαρμογή οθόνης παρουσιαστή» επιλέγοντας Αναπαραγωγή > Προσαρμογή οθόνης παρουσιαστή. (από το μενού Αναπαραγωγή στο επάνω μέρος της οθόνης σας).