Προσθήκη σημειώσεων παρουσιαστή στα σλάιντ σας

Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις σε οποιοδήποτε σλάιντ, οι οποίες θα σας βοηθήσουν στην παρουσίασή σας. Μπορείτε να ανατρέξετε στις σημειώσεις παρουσιαστή κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας, αν εμφανίζετε την παρουσίασή σας ενώ συνδέεστε σε εξωτερική οθόνη. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διαμορφώσετε τη διάταξη της οθόνης παρουσιαστή για την εμφάνιση των σημειώσεων παρουσιαστή.

Προσθήκη και επεξεργασία σημειώσεων για ένα σλάιντ

  1. Κάντε κλικ στην «Προβολή» Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε «Εμφάνιση σημειώσεων παρουσιαστή».

  2. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις στη λευκή περιοχή κάτω από το σλάιντ.

    Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση κειμένου στις σημειώσεις παρουσιαστή, χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην πλαϊνή στήλη «Μορφοποίηση». (Αν δεν εμφανίζεται η πλαϊνή στήλη, κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.)

Για να αποκρύψετε τις σημειώσεις παρουσιαστή, κάντε κλικ στην «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε «Απόκρυψη σημειώσεων παρουσιαστή».

Προβολή σημειώσεων παρουσιαστή κατά την αναπαραγωγή της παρουσίασής σας

Μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις παρουσιαστή στην οθόνη σας ενώ προβάλλετε την παρουσίασή σας σε μια συνδεδεμένη οθόνη. Οι σημειώσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη σας, ώστε να τις βλέπετε μόνο εσείς.

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Αναπαραγωγή» στη γραμμή εργαλείων του Mac και μετά κάντε κλικ στο Κουμπί διάταξης.

  2. Επιλέξτε «Σημειώσεις παρουσιαστή».

  3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ή το πλήκτρο διαστήματος για να προχωρήσετε στην παρουσίασή σας.