Χρήση του iCloud με το Keynote
Το iCloud αποθηκεύει και διατηρεί τις παρουσιάσεις σας ενημερωμένες σε όλες τις συσκευές σας iOS,…

Κοινή χρήση και επεξεργασία μιας παρουσίασης με άλλους
Αν αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας στο iCloud, μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλους στέλνοντας τους έναν…

Αποστολή αντιγράφου παρουσίασης
Μπορείτε να στείλετε ένα αντίγραφο μιας παρουσίασης, το οποίο οι παραλήπτες θα μπορούν να ανοίξουν…

Εκτύπωση παρουσίασης
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε εκτυπωτή έχετε διαμορφώσει στο Mac σας. Για να…

Χρήση του iTunes για μεταφορά αρχείων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iTunes στον υπολογιστή σας για να μεταφέρετε απευθείας παρουσιάσεις μεταξύ του…

Κοινή χρήση αρχείων μέσω απομακρυσμένου διακομιστή
Χρήση διακομιστή WebDAV για αποθήκευση παρουσιάσεων Αν έχετε πρόσβαση σε έναν διακομιστή WebDAV, μπορείτε να…