Αποστολή αντιγράφου παρουσίασης

Μπορείτε να στείλετε ένα αντίγραφο μιας παρουσίασης, το οποίο οι παραλήπτες θα μπορούν να ανοίξουν και να τροποποιήσουν όπως θέλουν στους δικούς τους υπολογιστές και τις συσκευές. Οι αλλαγές τους δεν επηρεάζουν την πρωτότυπη παρουσίαση ή οποιαδήποτε άλλα αντίγραφα της παρουσίασης.

Εάν οι παραλήπτες της παρουσίασης χρησιμοποιούν διαφορετικό λογισμικό από εσάς, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη μορφή για το αντίγραφο που στέλνετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να στείλετε ένα αντίγραφο ως PDF, ως παρουσίαση του Microsoft PowerPoint (.pptx και .ppt), κ.λπ.

Μπορείτε να στείλετε την παρουσίασή σας με πολλούς τρόπους, όπως Mail, Μηνύματα ή σε tweet ή να τη δημοσιεύσετε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Αποστολή αντιγράφου

Αν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση στο αντίγραφο, μπορείτε να προσθέσετε ένα συνθηματικό. Για να αποτρέψετε την τροποποίησή του από οποιονδήποτε άλλο, μπορείτε να το κλειδώσετε.

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί μενού κοινής χρήσης στη γραμμή εργαλείων (ή στο Κουμπί μενού «Κοινή χρήση» αν η παρουσίαση είναι κοινόχρηστη με άλλους στο iCloud), επιλέξτε «Αποστολή αντιγράφου» και μετά επιλέξτε μια μέθοδο για την αποστολή.

  2. Επιλέξτε μια μορφή παρουσίασης και καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη μορφή αυτή.

    Οι επιλογές σας εξαρτώνται από τη μέθοδο που επιλέξατε για την αποστολή. Ορισμένοι τύποι αρχείου προσφέρουν επιλογές για την ποιότητα των εικόνων, επιλογές για τη μορφή ή χρήση συνθηματικού.

  3. Κάντε κλικ στο «Επόμενο».

  4. Συμπληρώστε τις πληροφορίες που απαιτούνται (μια διεύθυνση email αν στείλετε email, για παράδειγμα).

    Αν δεν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας για τη μέθοδο που επιλέξατε, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε πριν συνεχίσετε. Για το AirDrop, ο παραλήπτης πρέπει να αποδεχτεί την παρουσίασή σας πριν από την αποστολή της.