Χρήση του iCloud με το Keynote

Το iCloud αποθηκεύει και διατηρεί τις παρουσιάσεις σας ενημερωμένες σε όλες τις συσκευές σας iOS, στον Ιστό και στους υπολογιστές σας. Ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιήσατε για να κάνετε τις τελευταίες αλλαγές σας, έχετε πάντα διαθέσιμες τις πιο πρόσφατες εκδόσεις. Με το OS X Yosemite, για να προσπελάσετε τις παρουσιάσεις σας στο iCloud χρησιμοποιείτε το iCloud Drive.

Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερες εκδόσεις του Keynote και OS X σε άλλους υπολογιστές ή, εάν δεν έχετε αναβαθμίσει τη συσκευή σας iOS σε iOS 8, τότε ο συγχρονισμός δεν θα λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το iCloud Drive για την απρόσκοπτη κοινή χρήση και τον συγχρονισμό των παρουσιάσεων. Δείτε αυτό το άρθρο της Υποστήριξης Apple για περισσότερες πληροφορίες.

Διαμόρφωση του Keynote για χρήση iCloud

  1. Ανοίξτε τις «Προτιμήσεις συστήματος» στο Mac σας και κάντε κλικ στο iCloud.

  2. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το Apple ID σας ή ζητήστε ένα νέο Apple ID και μετά συνδεθείτε.

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «iCloud Drive» και κάντε κλικ στις «Επιλογές».

  4. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής Keynote και κάντε κλικ στο «Τέλος».

Συμβουλές για τη διαχείριση παρουσιάσεων σε πολλές συσκευές

Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας σχετικά με τη χρήση του iCloud για τη διαχείριση των παρουσιάσεών σας σε πολλές συσκευές:

  • Αν επεξεργαστείτε και μετά κλείσετε μια παρουσίαση ενώ δεν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, θα εμφανιστεί η φράση «Συγχρονισμός» κάτω από τη μικρογραφία της παρουσίασης στο πλαίσιο διαλόγου «Άνοιγμα» στο Mac σας. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, η επεξεργασμένη παρουσίαση θα αποθηκευτεί στο iCloud.

  • Αν επεξεργαστείτε μια παρουσίαση σε περισσότερους από έναν υπολογιστές ή συσκευές χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, τότε θα εμφανιστούν διενέξεις. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή έχει ολοκληρώσει την αποθήκευση των αλλαγών σας στο iCloud προτού επεξεργαστείτε την ίδια παρουσίαση σε άλλη συσκευή. Αν παρουσιαστεί διένεξη, μπορείτε να επιλέξετε τη διατήρηση μίας ή όλων των παρουσιάσεων που έχετε επεξεργαστεί.

  • Για να είναι δυνατή η κοινή χρήση μιας παρουσίασης στο iCloud, πρέπει να αποθηκεύσετε ή να μετακινήσετε την παρουσίαση στο iCloud.

  • Εάν διαγράψετε μια παρουσίαση, αυτή διαγράφεται από το iCloud και από το Keynote σε όλες τις συσκευές σας.

  • Αν χρησιμοποιείτε φακέλους για την οργάνωση των παρουσιάσεών σας, η ίδια οργάνωση φακέλων εφαρμόζεται σε όλες τις συσκευές σας.

  • Αν προσθέσετε ένα συνθηματικό σε μια παρουσίαση σε μία συσκευή, τότε το συνθηματικό θα είναι απαραίτητο για να ανοίξετε την παρουσίαση σε όλες τις συσκευές σας.

Εκτός από το Keynote στο Mac, το iPad και το iPhone ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Keynote for iCloud beta στον Ιστό. Το Keynote for iCloud beta είναι μια εφαρμογή Ιστού που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε παρουσιάσεις Keynote χρησιμοποιώντας ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό από έναν υπολογιστή Mac ή Windows. Μπορείτε να προσπελάσετε την εφαρμογή πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό σας στο iCloud.com.

Οι παρουσιάσεις που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας το Keynote για iCloud beta είναι αυτόματα διαθέσιμες στο Keynote στο Mac ή τις συσκευές σας iOS που έχουν διαμορφωθεί να χρησιμοποιούν το iCloud και το αντίστροφο. Αν δημιουργήσετε μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας το Keynote σε μια συσκευή iOS ή σε Mac, η παρουσίαση εμφανίζεται αυτόματα στον Ιστό στο Keynote for iCloud beta. Ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Keynote για iCloud beta για περισσότερες πληροφορίες.

Για να χρησιμοποιήσετε το Keynote για iCloud beta, πρέπει να αναβαθμίσετε τον λογαριασμό σας στο iCloud για τη χρήση του iCloud Drive.