Επισκόπηση αντικειμένων
Αντικείμενο είναι οποιοδήποτε στοιχείο τοποθετείτε σε ένα σλάιντ. Παραδείγματα αντικειμένων είναι οι φωτογραφίες, τα σχήματα,…

Προσθήκη και επεξεργασία εικόνων
Μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες και γραφικά από τη βιβλιοθήκη iPhoto, Aperture ή Photo Booth ή…

Προσθήκη και επεξεργασία σχημάτων
Αφού προσθέσετε ένα σχήμα σε ένα σλάιντ, μπορείτε να το προσαρμόσετε με διάφορους τρόπους. Για…

Προσθήκη βίντεο και ήχου
Μπορείτε να προσθέσετε βίντεο ή ήχο —ένα αρχείο μουσικής, μια λίστα αναπαραγωγής από τη βιβλιοθήκη…

Αλλαγή της εμφάνισης ενός αντικειμένου
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός αντικειμένου τροποποιώντας τα περιγράμματα, το χρώμα γεμίσματος, τη σκιά,…

Δημιουργία στιλ αντικειμένων
Ένας γρήγορος τρόπος να αλλάξετε την εμφάνιση ενός αντικειμένου είναι να του εφαρμόσετε ένα στιλ…

Αλλαγή μεγέθους, περιστροφή ή αναστροφή αντικειμένου
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου. Μόνο τα σχήματα, τα πλαίσια κειμένου και οι…

Καθορισμός προτιμήσεων χάρακα
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χάρακα για να χρησιμοποιείτε διαφορετικές προσαυξήσεις (στιγμές, ίντσες, εκατοστά) ή για…

Στοίχιση και τοποθέτηση αντικειμένων
Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς στοίχισης και διαστήματος για να μπορέσετε να τοποθετήσετε τα αντικείμενα με ακρίβεια.…

Ορισμός επιπέδου, ομαδοποίηση και κλείδωμα αντικειμένων
Μπορείτε να τοποθετήσετε κείμενο και αντικείμενα σε επίπεδα για να δημιουργήσετε την αίσθηση του βάθους…