Αλλαγή μεγέθους, περιστροφή ή αναστροφή αντικειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ενός αντικειμένου. Μόνο τα σχήματα, τα πλαίσια κειμένου και οι εικόνες μπορούν να περιστραφούν ή να αναστραφούν.

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου

Αντικείμενο με δείκτες χειρισμού επιλογής
 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο.

 2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Αλλαγή μεγέθους ενός αντικειμένου: Σύρετε οποιαδήποτε λαβή επιλογής.

  • Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου και διατήρηση των αναλογιών του: Πατήστε το πλήκτρο Shift καθώς σύρετε οποιονδήποτε δείκτη χειρισμού επιλογής.

  • Αλλαγή μεγέθους ενός αντικειμένου σε συγκεκριμένες διαστάσεις: Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια «Πλάτος» και «Ύψος» ή εισαγάγετε τιμές στα πεδία «Πλάτος» και «Ύψος». (Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.)

Αν θέλετε να περιορίζονται πάντα οι αναλογίες κατά την αλλαγή μεγέθους ενός επιλεγμένου αντικειμένου, ενεργοποιήστε το πλαίσιο επιλογής «Διατήρηση αναλογιών» στην καρτέλα «Διευθέτηση» της πλαϊνής στήλης.

Περιστροφή σχήματος, πλαισίου κειμένου ή εικόνας

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή μια εικόνα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Σύρετε τον τροχό «Περιστροφή» ή καταχωρίστε μια τιμή μοιρών στο παρακείμενο πεδίο για να καθορίσετε τη γωνία κατά την οποία θέλετε να περιστρέψετε το αντικείμενο.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Command ενώ ο δείκτης βρίσκεται πάνω από το δείκτη χειρισμού επιλογής και μετά να σύρετε για περιστροφή.

Αναστροφή σχήματος, πλαισίου κειμένου ή εικόνας

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή μια εικόνα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ σε ένα κουμπί «Αναστροφή» για αναστροφή ενός αντικειμένου οριζόντια ή κατακόρυφα.