Αλλαγή της εμφάνισης ενός αντικειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός αντικειμένου τροποποιώντας τα περιγράμματα, το χρώμα γεμίσματος, τη σκιά, κ.λπ. Το Keynote παρέχει πολλά προσχεδιασμένα στιλ αντικειμένου —συντονισμένα σύνολα χρωμάτων, περιγραμμάτων και σκιών— ώστε να ταιριάζουν με το θέμα μιας παρουσίασης. Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα τον τρόπο εμφάνισης ενός αντικειμένου, εφαρμόζοντας ένα από αυτά τα στιλ και μπορείτε να επιλέξετε από ένα εύρος επιπρόσθετων επιλογών για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του αντικειμένου.

Εφαρμογή στιλ σε αντικείμενο

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Επιλέξτε ένα στιλ από το πάνω μέρος της καρτέλας.

  Κάντε κλικ στο αριστερό ή στο δεξιό βέλος για να δείτε περισσότερα στιλ.

Αλλαγή της διαφάνειας ενός αντικειμένου

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Σύρετε το ρυθμιστικό «Αδιαφάνεια».

Προσθήκη και αλλαγή περιγράμματος ενός αντικειμένου

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο «Περίγραμμα», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και μετά επιλέξτε έναν τύπο περιγράμματος.

 4. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του περιγράμματος (οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιγράμματος που επιλέγετε).

Γέμισμα αντικειμένου με χρώμα

Μπορείτε να γεμίζετε σχήματα, πλαίσια κειμένου και άλλα αντικείμενα με ένα ενιαίο χρώμα ή με μια διαβάθμιση (δύο ή περισσότερα χρώματα που συνδυάζονται σε ένα άλλο). Μπορείτε να επιλέξετε χρώματα και διαβαθμίσεις σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν με το θέμα ή μπορείτε να επιλέξετε από την πλήρη γκάμα χρωμάτων.

Χειριστήρια για το γέμισμα αντικειμένων με χρώματα
 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Χρήση χρώματος ή διαβάθμισης που ταιριάζει με το θέμα: Κάντε κλικ στην παλέτα χρωμάτων δίπλα στο «Γέμισμα» και μετά επιλέξτε ένα χρώμα ή μια διαβάθμιση.

  • Χρήση γεμίσματος με διαβάθμιση δύο χρωμάτων: Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο «Γέμισμα», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και επιλέξτε «Διαβαθμισμένο γέμισμα» και μετά επιλέξτε ένα χρώμα. Η αριστερή πλευρά της παλέτας χρωμάτων δείχνει χρώματα που ταιριάζουν με το θέμα. Ο τροχός χρωμάτων ανοίγει το παράθυρο «Χρώματα» όπου μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε χρώμα.

  • Χρήση προσαρμοσμένης διαβάθμισης: Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο «Γέμισμα», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και επιλέξτε «Προηγμένο διαβαθμισμένο γέμισμα» και μετά κάντε κλικ στα σημεία διακοπής χρωμάτων κάτω από το ρυθμιστικό για να επιλέξετε ένα χρώμα. Μπορείτε να σύρετε τα σημεία διακοπής χρωμάτων και να χρησιμοποιήσετε τα άλλα χειριστήρια για να αλλάξετε τη μίξη, τη γωνία και την κατεύθυνση της διαβάθμισης.

Γέμισμα αντικειμένου με εικόνα

Μπορείτε να γεμίσετε σχήματα, πλαίσια κειμένου και άλλα αντικείμενα με μια εικόνα.

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στο «Γέμισμα».

 4. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και επιλέξτε «Γέμισμα εικόνας» ή «Προηγμένο γέμισμα εικόνας», αν θέλετε να προσθέσετε χροιά στην εικόνα.

 5. Κάντε κλικ στην «Επιλογή», μεταβείτε στις φωτογραφίες σας και μετά κάντε διπλό κλικ σε μια εικόνα για να την προσθέσετε.

 6. Αν επιλέξατε «Προηγμένο γέμισμα εικόνας» για να προσθέσετε μια εικόνα με απόχρωση, κάντε κλικ στην παλέτα χρωμάτων (στα δεξιά του κουμπιού «Επιλογή») για να επιλέξτε ένα χρώμα χροιάς.

  Σύρετε το ρυθμιστικό «Αδιαφάνεια» στο παράθυρο «Χρώματα» για να κάνετε τη χροιά περισσότερο ή λιγότερο διάφανη.

 7. Για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα γεμίζει το αντικείμενο, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού επάνω από το κουμπί «Επιλογή» και μετά επιλέξτε μια ρύθμιση:

  • Αρχικό μέγεθος: Τοποθετεί την εικόνα μέσα στο αντικείμενο χωρίς αλλαγή των αρχικών διαστάσεών της.

  • Τέντωμα: Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να ταιριάζει στις διαστάσεις του αντικειμένου.

  • Παράθεση: Επαναλαμβάνει την εικόνα μέσα στο αντικείμενο.

  • Αλλαγή κλίμακας για συμπλήρωση: Κάνει την εικόνα μεγαλύτερη ή μικρότερη ώστε να μην μένει κενός χώρος στο αντικείμενο.

  • Κλιμάκωση για προσαρμογή: Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να ταιριάζει στις διαστάσεις του αντικειμένου.

Αποθήκευση προσαρμοσμένων γεμισμάτων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα προσαρμοσμένο γέμισμα για να το χρησιμοποιήσετε ξανά.

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο με το γέμισμα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στην παλέτα χρωμάτων δίπλα στο «Γέμισμα».

  Εμφανίζεται ένα παράθυρο που δείχνει τις επιλογές γεμίσματος.

 4. Σύρετε το γέμισμα της παλέτας «Τρέχον γέμισμα» σε οποιαδήποτε άλλη παλέτα στο παράθυρο για να το αντικαταστήσετε.

  Κάποια γεμίσματα δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Για να αλλάξετε τα γεμίσματα που θα μπορείτε να αντικαταστήσετε, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Τύπος γεμίσματος» και μετά ενεργοποιήστε μια διαφορετική επιλογή. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα διαβαθμισμένο γέμισμα, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε «Διαβαθμισμένο γέμισμα» και έπειτα μεταφέρετε το γέμισμα από την παλέτα «Τρέχον γέμισμα» σε μια παλέτα στην ενότητα «Διαβαθμισμένα γεμίσματα».

Προσθήκη σκιάς

Τα σχήματα, τα πλαίσια κειμένου και οι εικόνες μπορούν να έχουν σκιά ή αντανάκλαση.

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή μια εικόνα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στη «Σκιά», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού και μετά επιλέξτε έναν τύπο σκιάς.

  • Αναπτυσσόμενη σκιά: Κάνει το αντικείμενο να φαίνεται σαν να αιωρείται πάνω από το σλάιντ.

  • Σκιά επαφής: Κάνει το αντικείμενο να φαίνεται σαν να στέκεται πάνω στο σλάιντ.

  • Καμπύλη σκιά: Κάνει ένα αντικείμενο να φαίνεται σαν να έχει καμπυλωτές ακμές.

 4. Προσαρμόστε οποιοδήποτε από τα παρακάτω για να αλλάξετε την εμφάνιση της σκιάς:

  • Θάμπωμα: Η απαλότητα της ακμής μιας σκιάς.

  • Μετατόπιση: Η απόσταση μεταξύ της σκιάς και του αντικειμένου ή του κειμένου.

  • Γωνία: Η γωνία της σκιάς.

  • Προοπτική: Η γωνία της πηγής φωτός σε μια σκιά επαφής.

Για να προσθέσετε σκιά σε μια σειρά γραφημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της εμφάνισης γραφήματος.

Προσθήκη αντανάκλασης

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή μια εικόνα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Αντανάκλαση».

 4. Σύρετε το ρυθμιστικό για να κάνετε την αντανάκλαση περισσότερο ή λιγότερο ορατή.