Δημιουργία στιλ αντικειμένων

Ένας γρήγορος τρόπος να αλλάξετε την εμφάνιση ενός αντικειμένου είναι να του εφαρμόσετε ένα στιλ αντικειμένου. Κάθε θέμα περιλαμβάνει στιλ αντικειμένων—συνδυασμούς χρωμάτων, περιγραμμάτων, σκιών και άλλων χαρακτηριστικών—που ταιριάζουν με το θέμα.

Εάν προσαρμόσετε την εμφάνιση ενός αντικειμένου (πλαίσιο κειμένου, σχήμα, πίνακας ή γράφημα) και θέλετε να εφαρμόσετε τις ίδιες αλλαγές σε άλλα αντικείμενα στην παρουσίασή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο στιλ αντικειμένου. Το νέο στιλ αποθηκεύεται μαζί με τα στιλ αντικειμένων που συνοδεύουν το θέμα.

Εφαρμογή στιλ αντικειμένου

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ σε ένα στιλ στο πάνω μέρος της καρτέλας «Στιλ».

  Κάντε κλικ στο αριστερό ή στο δεξιό βέλος για να δείτε περισσότερα στιλ.

Δημιουργία νέου στιλ αντικειμένου

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο με τις αλλαγές που θέλετε να αποθηκεύσετε ως νέο στιλ.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Μεταβείτε στην τελευταία ομάδα στιλ κάνοντας κλικ στο τρίγωνο που βρίσκεται δεξιά από τα στιλ.

 4. Κάντε κλικ στο Κουμπί «Νέο στιλ» για να προσθέσετε το στιλ σας.

Το στιλ εμφανίζεται τελευταίο, αλλά μπορείτε να το μεταφέρετε σε άλλη θέση.

Οργάνωση και διαγραφή στιλ

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στιλ στην καρτέλα «Στιλ».

 1. Κάντε κλικ και κρατήστε το στιλ που θέλετε να μετακινήσετε, έως ότου εμφανιστεί ένα γκρι πλαίσιο γύρω από αυτό. Μετά εξαφανίζεται.

 2. Σύρετε το στιλ σε νέα τοποθεσία.

  Για να μετακινήσετε ένα στιλ από το ένα τμήμα σε ένα άλλο, σύρετέ το πάνω σε ένα βέλος για να ανοίξετε το άλλο τμήμα και μετά σύρετέ το στο σημείο που το θέλετε.

Για να διαγράψετε ένα στιλ, κρατώντας πατημένο το Control, κάντε κλικ σε αυτό και μετά επιλέξτε «Διαγραφή στιλ».

Αντικατάσταση στιλ αντικειμένων

Για να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση όλων των αντικειμένων στα οποία έχει εφαρμοστεί το ίδιο στιλ, ορίστε ξανά το στιλ και μετά, εφαρμόστε το εκ νέου σε όλα τα αντικείμενα.

 1. Επιλέξτε ένα από τα αντικείμενα του οποίου το στιλ θέλετε να αλλάξετε και μετά, τροποποιήστε την εμφάνισή του όπως θέλετε.

 2. Επιλέξτε το αντικείμενο που μόλις τροποποιήσατε (αν το είχατε αποεπιλέξει).

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 4. Κρατώντας πατημένο το Control, κάντε κλικ στο στιλ και επιλέξτε «Επανακαθορισμός στιλ από επιλογή».

 5. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

  Όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν το στιλ, ενημερώνονται με το νέο στιλ.