Επισκόπηση αντικειμένων

Αντικείμενο είναι οποιοδήποτε στοιχείο τοποθετείτε σε ένα σλάιντ. Παραδείγματα αντικειμένων είναι οι φωτογραφίες, τα σχήματα, τα γραφήματα και τα πλαίσια κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα κάνοντας κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

Κάθε αντικείμενο διαθέτει τις δικές του επιλογές μορφοποίησης, οι οποίες είναι μοναδικές ως προς τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου. Για παράδειγμα, μια γραμμή έχει σημεία τέλους, οπότε όταν έχει επιλεγεί μια γραμμή, το Keynote εμφανίζει χειριστήρια για την αλλαγή της εμφάνισης των σημείων τέλους.

Τμήμα «Στιλ» του Επιθεωρητή μορφοποίησης που δείχνει προσχεδιασμένα αντικείμενα και χειριστήρια για την τροποποίηση αντικειμένων.

Προσθήκη αντικειμένου

 1. Κάντε κλικ σε έναν τύπο αντικειμένου στη γραμμή εργαλείων για να προσθέσετε πίνακα, γράφημα, κείμενο, σχήμα ή πολυμέσα (φωτογραφίες, ήχο και βίντεο).

  Κάντε κλικ στα βέλη για να δείτε περισσότερα στιλ αντικειμένων ή κάντε κύλιση για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες, αρχεία ήχου και βίντεο.

 2. Κάντε κλικ σε ένα αντικείμενο για να το προσθέσετε και μετά σύρετέ το στη θέση που θέλετε στο σλάιντ.

 3. Για να αλλάξετε την εμφάνιση ενός αντικειμένου, επιλέξτε το, κάντε κλικ στην καρτέλα «Στιλ» στο πάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά και μετά χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να πραγματοποιήσετε αλλαγές. Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στη μικρογραφία ενός στιλ για να εφαρμόσετε ένα προσχεδιασμένο στιλ το οποίο ταιριάζει με το θέμα σας.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα σε μια λειτουργία και να δείτε επιλογές για τη γρήγορη αλλαγή της εμφάνισης της λειτουργίας.

  • Κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στα στοιχεία «Γέμισμα», «Περίγραμμα» και «Σκιά» και μετά χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να προσαρμόσετε την εμφάνιση αυτών των στοιχείων όπως θέλετε.

  • Προσθήκη αντανάκλασης στο αντικείμενο και προσαρμογή της αδιαφάνειας του αντικειμένου.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Στιλ», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

Για να αλλάξετε την εμφάνιση ενός πίνακα ή γραφήματος, χρησιμοποιήστε την καρτέλα «Πίνακας» για τους πίνακες ή την καρτέλα «Γράφημα» για τα γραφήματα.