Καθορισμός προτιμήσεων χάρακα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χάρακα για να χρησιμοποιείτε διαφορετικές προσαυξήσεις (στιγμές, ίντσες, εκατοστά) ή για την εμφάνιση των σημαδιών επιλογής ως ποσοστών. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το μηδέν στο κέντρο του χάρακα.

Καθορισμός της προσαύξησης χάρακα

Όταν καθορίζετε μια προτίμηση μονάδας για χάρακες, εφαρμόζεται σε όλες τις παρουσιάσεις. Μπορείτε να αλλάξετε την προτίμηση ανά πάσα στιγμή, ακόμη κι αν έχετε μια παρουσίαση ανοιχτή.

Αν δεν εμφανίζεται ο χάρακας, κάντε κλικ στο Κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και μετά επιλέξτε την «Εμφάνιση χάρακα».

  1. Επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης σας) και μετά κάντε κλικ στο στοιχείο «Χάρακες».

  2. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μονάδες» και μετά επιλέξτε μια προσαύξηση.

    Για την εμφάνιση των σημαδιών χάρακα ως ποσοστού του σλάιντ, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Εμφάνιση μονάδων χάρακα ως ποσοστού».

Τοποθέτηση του μηδέν στο κέντρο του σλάιντ

Μπορείτε να τοποθετήσετε το μηδέν στο κέντρο του χάρακα και να εμφανίζονται οι μονάδες χάρακα με αύξηση προς τα αριστερά και τα δεξιά.

  • Επιλέξτε Keynote > «Προτιμήσεις» (από το μενού Keynote στο επάνω μέρος της οθόνης σας), κάντε κλικ στους «Χάρακες» και μετά επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Τοποθέτηση αρχής στο κέντρο του χάρακα».