Ορισμός επιπέδου, ομαδοποίηση και κλείδωμα αντικειμένων

Μπορείτε να τοποθετήσετε κείμενο και αντικείμενα σε επίπεδα για να δημιουργήσετε την αίσθηση του βάθους σε ένα σλάιντ και έπειτα να μετακινήσετε στοιχεία υψηλότερα (προς τα εμπρός) ή χαμηλότερα (προς τα πίσω) στη στοίβα.

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε πολλά αντικείμενα ώστε να μπορείτε να τα μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθός τους ή να τα περιστρέψετε ως μία μονάδα. Για να αποφύγετε την αθέλητη μετακίνηση, τροποποίηση ή διαγραφή ενός αντικειμένου, μπορείτε να το κλειδώσετε.

Ορισμός επιπέδου αντικειμένων

 1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο και μετά επικαλύψτε το με ένα ή περισσότερα άλλα αντικείμενα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Μετακίνηση ενός αντικειμένου κατά ένα επίπεδο τη φορά: Κάντε κλικ στο στοιχείο «Πίσω» ή «Μπροστά».

  • Μετακίνηση αντικειμένου στον πάτο ή στην κορυφή της στοίβας: Κάντε κλικ στο στοιχείο «Πίσω» ή «Μπροστά».

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης αντικειμένων

 1. Με πατημένο το Shift κάντε κλικ για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στην «Ομαδοποίηση» (ή επιλέξτε «Διευθέτηση» > «Ομαδοποίηση» από το μενού «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της οθόνης σας).

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλά αντικείμενα και μετά, κρατώντας πατημένο το Control, να κάνετε κλικ οπουδήποτε στο σλάιντ και να επιλέξετε «Ομαδοποίηση».

Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση των αντικειμένων, επιλέξτε την ομάδα και μετά, κρατώντας πατημένο το Control, κάντε κλικ οπουδήποτε στο σλάιντ και επιλέξτε «Κατάργηση ομαδοποίησης».

Κλείδωμα αντικειμένων

Αφού κλειδώσετε ένα αντικείμενο, δεν θα μπορείτε να το μετακινήσετε, να το διαγράψετε ή να το τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο, έως ότου το ξεκλειδώσετε.

Κλειδωμένα αντικείμενα που εμφανίζουν απενεργοποιημένους δείκτες χειρισμού επιλογής
 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αντικείμενα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Διευθέτηση» στο επάνω μέρος της πλαϊνής στήλης στα δεξιά.

  Αν δεν εμφανίζεται πλαϊνή στήλη ή η πλαϊνή στήλη δεν έχει καρτέλα «Διευθέτηση», κάντε κλικ στο Κουμπί μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων.

 3. Κάντε κλικ στο «Κλείδωμα» (κοντά στο κάτω μέρος της καρτέλας).

Για να ξεκλειδώσετε ένα αντικείμενο, επιλέξτε το και μετά κάντε κλικ στο «Ξεκλείδωμα» στην καρτέλα «Διευθέτηση» της πλαϊνής στήλης «Μορφοποίηση».